estat d'alarma

L'AMiPA de l'escola de Mieres considera il·legal que ara es demani el carnet de vacunes al dia

Argumenten que atempta contra el dret de les famílies a la lliure decisió informada sobre aquesta qüestió i que el Departament d'Educació ha de garantir la plena escolarització, que sí que és obligatòria

per Xavier Borràs, Mieres | 25 de maig de 2020 a les 20:30 |
El CEIP Finestres de Mieres. | Arxiu NG.
Aquesta informació es va publicar originalment el 25 de maig de 2020 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L'Associació de Mares i Pares (AMiPA) del del CEIP Finestres de Mieres ha fet pública una declaració, que compta també amb el suport del Consell Escolar, en què considera que la mesura de demanar el calendari vacunal al dia per assistir als centres educatius per part del Departament d'Educació és il·legal, ja que atempta contra el dret de les famílies a la lliure decisió sobre aquesta qüestió.

Segons el Pla d'obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l'organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, per assistir als centres escolar "caldrà per part d’alumnat i personal l’absència de simptomatologia compatible amb la covid-19; que no convisquin o tinguin contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible  en els 14 dies anteriors; i que duguin el calendari vacunal al dia".


Des de l'AMiPA de l'escola Finestres de Mieres consideren que laa decisió de tenir el calendari vacunal al dia ha de ser presa de manera informada per les mares, pares i/o tutores que en últim terme tenen l'obligació de vetllar per la salut i educació dels infants.

El document del Departament explicita textualment que les mesures acordades "han d'adequar-se a les indicacions de les autoritats competents en matèria de salut pública i protecció civil segons els reials decrets d'estat d'alarma i els acords del Govern de la Generalitat i a partir de l'evolució territorial i restrictiva de les diferents fases de desescalada".


En aquest sentit, l'AMiPA de l'escola de Mieres addueix que ni la legislació espanyola ni la catalana consideren l'obligació de vacunar-se. De fet, l'article 10.9 de la Llei orgánica 3/86 estableix que tothom té dret a "negar-se al tractament, excepte quan suposi risc per a la salut pública, no estigui capacitat per prendre decisions (en aquest cas correspon als familiars o persones pròximes) o quan la urgència no permeti demores per poder-se causar lesions irreversibles o perill de mort".

En l’actualitat, no hi ha cap estudi que demostrin que tenir el calendari vacunal al dia disminueixi el risc de contraure el coronavirus SARS-CoV-2 o emmalaltir per la Covid-19, o com aquesta malaltia interactua amb altres, vacunals o no. "Per tant, aquesta mesura en comptes de presentar-se com un requisit obligatori hauria de restar en el marc de les recomanacions", afirmen en la declaració.


Recomacions no són obligacions

El requisit de tenir el calendari vacunal al dia es basa, principalment, en les

recomanacions de salut pública per a l'obertura d'escoles de la Secretaria de Salut Pública del Departament, la Societat Catalana de Pediatria i l'Institut de Salut de Global de Barcelona. Segons aquest estudi, aquesta mesura té l'objectiu de "prevenir les malalties infeccioses més freqüents en el nostre entorn i que poden donar simptomatologia similar a la Covid-19", ja que segons declaracions als mitjans de comunicació  "si apareixen símptomes obligaria a fer diagnòstic diferencial i, mentrestant, aïllar a tots els contactes".

Altres documents que fa servir el Pla del Departament d'Ensenyament, com ara la Guía de recomendaciones para el reinicio de las clases en los centros educativos (Covid-19), de l'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar i de l'Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar, estableixen com a requisits per a l'entrada l'absència de símptomes de la Covid-19, i només inclouen la vacunació de l'alumnat dins de les recomanacions generals de prevenció.

"D'altra banda, pretendre que els infants que no hagin estat vacunats fins ara posin el seu calendari vacunal al dia per al retorn a l'activitat escolar a curt termini, tal com es proposa en la fase 2, és una mesura inaplicable", argumenten les mares i pares de l'escola Finestres.

En l'actualitat, hi ha proves per a la detecció de la Covid-19 i de les malalties incloses en el calendari vacunal. Segons l'AMiPA que aquestes proves haurien d’estar disponibles en quantitat suficient en els centres d'atenció primària (CAP) per a la identificació tant de la Covid-19 com de la resta de malalties incloses en el calendari vacunal per a diagnosticar els infants que presentin simptomatologia d’aquestes malalties. Aquesta dotació és avui insuficient i consideren que és responsabilitat de l’administració competent posar-hi remei.
 
L'obligatori és escolaritzar

A més, aquesta suposada obligatorietat es contradiu amb l'obligatorietat d'escolarització de tot l'alumnat fins als 16 anys. En el context d’una escola rural com la de Mieres, amb un elevat percentatge d'infants sense el calendari vacunal al dia, aquesta mesura comporta, segons l'AMiPA, una discriminació no només per a aquest alumnat, sinó per a tota la comunitat escolar. Moltes de les activitats planificades per l’equip de mestres encarades a facilitar el retorn a les classes en fase 2 no es podran dur a terme per la disminució significativa d'alumnat present a les aules.  

Segons el document Recomanacions de Salut Pública per a l'obertura d'escoles, "els pares, mares i/o tutors legals han de rebre informació de les mesures adoptades en l'escola en relació a la prevenció i control de la Covid-19, i han d'estar d'acord amb el seguiment de les recomanacions proposades". Per tant, addueixen, no es podrien aplicar les mesures establertes sense l'aprovació de les famílies, un fet que implicaria negar el nostre dret a prendre decisions dins de la comunitat educativa.

El Pla també indica que "qualsevol decisió que prengui el Departament ha d'estar en consonància amb les orientacions i recomanacions que fins a la data d'avui han fet arribar les autoritats sanitàries". En aquest sentit, el document Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para la reapertura parcial de centros educativos en el curso 2019-2020, dels ministeri espanyols de Sanitat i d'Educació, no fan cap menció a requeriments de vacunació.

Les famílies entenen la importància de no portar a l'escola els infants amb símptomes de la Covid-19, d'informar l'escola de l'aparició de qualsevol cas d'aquest coronavirus en l'entorn familiar de l'infant i de mantenir un contacte estret amb l'escola davant de qualsevol incidència, comja és habitual quan els infanta emmamlateixen. "Entenem que hi ha una responsabilitat compartida entre totes en defensa de la salut pública i el benestar de la població, i dels nostres sistemes sanitaris", manifesten.

Els infants tenen el dret a reprendre l'activitat escolar i l'administració ha de responsabilitzar-se i posar els recursos que calguin perquè aquest retorn pugui fer-se amb totes les garanties sanitàries i amb totes les condicions socials, afectives i educatives i sense discriminacions de cap mena. El Departament d'Ensenyament no ha de passar la responsabilitat a les famílies, posant restriccions que poden confrontar les seves ideologies, creences i posicionaments i, per tant, menyscabar el dret d’aquestes a decidir lliurement sobre la salut dels infants.  
 
Per tots els motius aquí exposats demanen:  

• Que es retiri el requisit de tenir el calendari vacunal al dia per poder assistir als centres educatius en fase 2. Considerem que aquest tipus de mesura és il·legal i discriminatòria, atempta contra el dret de les famílies d’escollir lliurement i de manera informada sobre la salut i l’educació dels infants.
• Que es doni autonomia als centres, adaptant-se a la seves realitats, per tal que puguin elaborar un protocol/pla de reincorporació a l'escola sense restriccions que discriminin a una part de l'alumnat.
• Que l’administració es responsabilitzi i posi els recursos que calguin perquè aquest retorn pugui fer-se amb totes les garanties sanitàries i amb totes les condicions socials, afectives i educatives, i sense discriminacions.  
• Que l’Ajuntament de Mieres, qui ens representa políticament en primera instància, traslladi les nostres opinions i preocupacions a les persones amb responsabilitat política i executiva sobre les mesures establertes per la reobertura dels centres educatius. Qüestionem la manera com s’ha pres aquesta decisió, ignorant els drets i responsabilitats de les famílies i sense tenir en consideració la comunitat educativa en el seu conjunt.

La declaració de l'AMiPA del CEIP Finestres serà duta a aprovació del pròxim ple de l'Ajuntament aquest diemcres, de què és batlle Enric Domènech junt amb quatre regidors més de Vivim Mieres. 

 

Participació