1 de 10
estat d'alarma

Nou període de presentació de sol·licituds per a la reducció de taxes per a majors de 70 anys a Olot

Afecta les escombraries, el clavegueram i, també, la taxa d’escombraries per a habitatges ubicats en sòl rústic

L'estat d'alarma obliga l'Ajuntament d'Olot a proposar un nou període de sol·licituds. | @olotuit.
per NacióGarrotxa, Olot | 27 d'abril de 2020 a les 10:24 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 27 d'abril de 2020 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El passat 5 de març del 2020 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot va aprovar les bases per a les sol·licituds de la reducció de la taxa d’escombraries i clavegueram per majors de 70 anys i de la taxa d’escombraries per a habitatges ubicats en sòl rústic d’aquest any 2020.
 

Inicialment, el període per presentar la documentació per a la formalització d’aquestes sol·licituds es va fixar de l’1 d’abril al 31 de maig del 2020, període durant el qual calia entregar tots els documents a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà d’Olot. No obstant això, degut a les mesures de l’estat d’alarma imposat per l'Estat arran de la Covid-19 es va prohibir l’atenció personalitzada com una de les mesures necessàries per a frenar la propagació de contagis. Per això, l’atenció ciutadana de l’Ajuntament d’Olot ha estat per via exclusivament telemàtica i telefònica.
 

Per totes aquestes situacions, des de l’Ajuntament d’Olot s’ha establert un nou període de presentació de sol·licituds que serà del 4 de maig al 30 de juny de 2020 amb la voluntat que la ciutadania pugui disposar del temps suficient per formalitzar les seves peticions.
 

En aquest sentit, els veïns i veïnes que hi estiguin interessats poden consultar les bases i documentació necessària que es detalla a continuació.
 
Per presentar les sol·licituds de la reducció de la taxa d’escombraries i taxa de clavegueram per majors de 70 anys, cal presentar:
 
-       Fotocòpia del NIF de tots els membres de la unitat familiar.
-       Fotocòpia del rebut de l’IBI 2019, en el cas d’habitatge propi.
-       Fotocòpia del rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici 2019.
-       Fotocòpia del darrer rebut de l’aigua.
-       Justificants o certificacions d’ingressos:
.Pensió mínima no contributiva
.Pensió contributiva
.Renda mínima d’inserció (PIRMI)
.Subsidi d’atur
.Sou
-       Justificants o certificació de no ingressos:
.Certificació de no cobrament de subsidi d’atur
.Certificació de no rebre cap mena de prestació de l’ICASS o l’INSS
-       Certificats bancaris del saldo mitja ponderat/saldo a 31/12/2019 de tos els productes financers.
-       Documentació acreditativa, si s’escau, del grau de discapacitat o dependència
 
En el cas de no autoritzar a l’Ajuntament d’Olot per a poder obtenir directament les dades, caldrà també presentar un certificat de convivència de la unitat familiar i la còpia de la declaració de la renda de tots els membres o, en cas de no haver-la fet, el certificat negatiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 
A la sol·licitud de reducció de la taxa d’escombraries i clavegueram, s’hi poden acollir aquelles unitats familiars amb tots els membres d’edat superiors als 70 anys, que tinguin com a màxim una sola propietat a Olot amb un valor cadastral de fins a 100.000€ i que no superin els 20.748€ d’ingressos bruts anuals en el cas de les unitats familiars d’un sol membre o 25.935€ en el cas d’unitats familiars amb més d’un membre. Unes xifres que ascendeixen als 26.972,40€ i els 33.715,50€ en unitats familiars que algun dels seus membres tinguin un grau de discapacitat igual o major del 45% o tingui un grau de dependència II o III. En tots els casos, han d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot.
 
Pel que fa a la sol·licitud de reducció d’escombraries d’habitatges situats en sòl rústic es podrà bonificar fins a un màxim del 30% en el cas que a la finca s’hi realitzin activitats agrícoles, ramaderes, per la naturalesa concreta de les instal·lacions ubicades a la vivenda o per les característiques del servei. En tots aquests casos, també caldrà presentar la documentació que ho acrediti.
 

Participació