1 de 10
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

El Parc Natural de la Garrotxa engega «Fet al parc» per a divulgar la producció agropecuària

Disset explotacions agràries i ramaderes que treballen dins del parc implantaran un conjunt de bones pràctiques per a garantir el manteniment del paisatge singular i la biodiversitat i conservar el medi natural

Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural durant la presentació. | Martí Albesa.
per Xavier Borràs, Santa Pau | 29 de maig de 2019 a les 12:37 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 29 de maig de 2019 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles; el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG), Xavier Puig; i, el representant dels productors agropecuaris, Àngel Falgarona, del Mas Claperols de Begudà, han presentat aquest matí, des de l'Hostal dels Ossos de Batet de la Serra, “Fet al parc”, una campanya per a promoure la producció agropecuària dins del Parc Natural de la Garrotxa. S’emmarca dins l’acord entre el Parc Natural de la Garrotxa i 17 explotacions agropecuàries situades dins del seu àmbit, amb l’objectiu de potenciar el compromís per la conservació del medi natural d’aquests productors, i implementar bones pràctiques que permetin preservar el paisatge i la biodiversitat de la comarca.


L’acord estableix una sèrie de compromisos per part del parc natural i les explotacions signants, que  gestionen 670 ha de pastures, 120 ha de cultius i 4,5 ha d’horta dins l’àmbit del parc natural. En aquesta línia, el Parc Natural de la Garrotxa ha posat en marxa “Fet al Parc”, una campanya divulgativa per apropar i promocionar la tasca d’aquestes explotacions pel que fa al manteniment d’espais agraris i l’aplicació de bones pràctiques en el procés productiu i en la conservació del paisatge i la riquesa natural que integra el parc.

Les explotacions que hi participen són:

 
— Mas El Cros Rocanegra
— Mercè Picart

— Rius
— Josanca
— L’Astrol
— La Canova
— Martí Canadell
— Mas Claperols
— Mas Godomar
— Jordi Vilarrassa
— Porcs Casolans Corominas
— Hortviu
— Productes Naturals Can Rovira
— Verdures de La Canya
— Associació de Cultivadors de Fesols de Santa Pau
— Mas Castanyer
— Mel Picot i Mel La Calma
 
El parc treballarà per a la difusió dels continguts de “Fet al Parc”, tant de les explotacions com dels productes i els punts de venda on trobar-los. També realitzarà estudis i activitats de recerca i seguiment dirigits al foment de les activitats agropecuàries respectuoses amb el medi natural, i en fomentarà la seva difusió mitjançant activitats formatives. Així mateix, crearà grups de treball per potenciar la generació de noves propostes, i treballarà per desenvolupar una imatge gràfica i un marc normatiu que permeti identificar aquestes productes agroalimentaris adherits.

Fet al Parc: un marc de cooperació entre el Parc Natural i explotacions agropecuàries

Amb Fet al Parc es pretén vincular l’activitat agrària i ramadera pròpies de la zona amb la conservació dels valors naturals del Parc Natural. En aquest procés es vol destacar el paper fonamental que tenen aquestes activitats en el manteniment del territori mitjançant la conservació d’hàbitats agraris i de paisatges singulars, producte de la combinació de les característiques naturals inherents a la zona i del treball de l’home, que respon a la tradició rural i cultural i a l’evolució que aquestes tradicions i formes de treballar han tingut amb el pas dels anys.
 

El director del Prc Natural, Xavier Puig, durant la presentació. Foto: Martí Albesa.


Amb Fet al Parc es pretén impulsar el reconeixement social de l’activitat agrària i ramadera, difondre a la societat en general la tasca i el compromís de les explotacions adherides a Fet al Parc amb la conservació del Parc Natural, i contribuir a una millor valorització i reconeixement dels productes obtinguts en aquestes explotacions.

Fet al Parc es concreta en l’establiment d’acords individuals de col·laboració entre el Parc Natural i 17 explotacions agropecuàries que desenvolupen la seva activitat en l’espai protegit, i que comparteixen una manera de treballar que conflueix en tres grans blocs:

-Origen: les explotacions es troben ubicades a dins del Parc Natural i desenvolupen la seva activitat agropecuària majoritàriament a dins de l’espai protegit.
-Manteniment d’espais agraris: amb l’activitat agropecuària que desenvolupen es mantenen espais oberts amb usos agraris del sòl, entre els quals predominen els cultius extensius i les pastures.
-Bona gestió agroambiental: l’activitat agropecuària que desenvolupen segueix diferents pautes de bones pràctiques agràries i ramaderes, tant en el marc de l’explotació com en el conjunt d’hàbitats agraris que gestionen.

El conjunt d’explotacions adherides a Fet al Parc gestionen 670 ha de pastures, 120 ha de cultius i 4,5 ha d’horta. Els productes agroalimentaris obtinguts a partir de l’activitat que es desenvolupa en aquestes explotacions arriben fins al consumidor en forma de carn fresca, horta, mel, fesols, ous, embotits…
 

Entre altres materials de divulgació, el Parc ha editat un opuscle amb informació dels 17 productors adherits a la campanya [cliuque-hi al damunt per a descarregar-vos-el]. Foto: PNZVG.

 
Bones pràctiques agroambientals
 
Per la seva banda, les explotacions es comprometen a implementar un seguit de bones pràctiques agràries, ramaderes i ambientals que suposen un impacte positiu en la conservació dels valors naturals del parc natural incideixen en aspectes diversos, com l’aprofitament d’aigua, l’ús de fertilitzants i herbicides, o l’estalvi energètic.
 
Concretament, les empreses adherides es comprometen a implantar i mantenir sistemes eficients d’aprofitament d’aigua, evitar punts de captació que suposin un efecte negatiu per al medi, potenciar tècniques de sembra directa o mínim cultiu extensiu, aprofitar els recursos del sòl amb rotació de cultius, i mantenir la coberta vegetal amb cultius herbacis.
 

Àngel Falgarona, ramader d'oví i cabrum al Mas Claperols de Begudà. Foto: Martí Albesa.

També a utilitzar espècies autòctones en la sembra de pastures, evitar herbicides, introduir pastures de sotabosc amb sistemes poc intensius i pasturatge rotacionals. Pel que fa a fertilitzants, es comprometen a enterrar les dejeccions ramaderes abans de 24h després de la seva aplicació, potenciar el compostatge i prioritzar l’ús d’adobs orgànics, així com a la racionalització de l’ús de fertilitzants.
 
Així mateix, es vol reduir l’ús de fitosanitaris, i aplicar els de baixa toxicitat. També establir una rotació de cultius dirigida a reduir la presència de plagues i malalties. Un altre dels compromisos compartits és la priorització de sistemes de produccions ramaderes extensives o semiextensives, la plantació de fruiters de varietats locals, el foment del comerç local de cereals i farratges i l’eliminació de llavors transgèniques.
 
Finalment, les explotacions assumeixen la incorporació de sistemes d’estalvi energètic, i la conservació d’elements singulars amb valor paisatgístic, com ara murs o barraques de pedra seca, entre altres.
 

Pòsters dels 17 productors que formen part de la campanya divulgativa «Fet al parc». Foto: Martí Albesa.


 
Participació