Festes del Tura 2021: Seguici popular i concert de Suu