1 de 10

Dalí in Cadaqués - Festival Internacional de Fotografia In Cadaqués