La persistència dels Avis de la plaça de Vic per la República