Nova manifestació a Barcelona dels policies espanyols de Jusapol