Drets individuals i col·lectius a la 3a edició de l'UCE a Manresa

per Josep M Montaner,