Carretera: C-32Municipi: GAVÀPK: 50.37Coordenades: 2.02120264,41.29896673Font: SCT