Carretera: B-20Municipi: SANT BOIPK: 0.83Coordenades: 2.07121286,41.33229667Font: SCT