Carretera: CG1Municipi: AndorraPK: 0.40Coordenades: 1.5278171,42.50519513Font: Andorra