El Ripollès recicla igual que la mitjana de Catalunya

L'índex de recollida selectiva de la comarca és de 35,5%.

per El Ripollès.info, 17 de juliol de 2009 a les 12:01 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 17 de juliol de 2009 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La generació de residus municipals a les comarques centrals, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya, Osona, el Ripollès i el Solsonès, ha estat més baixa que la mitjana de Catalunya l'any 2008. La mitjana de generació de residus en aquesta comarca se situa en 1,47 quilos per habitant i dia, per sota dels 1,59 quilos per habitant i dia de la mitjana catalana. La comarca que genera menys residus és Osona (1,32 kg per habitant i dia), enfront dels 1,97 kg per habitant i dia que genera el Ripollès, a causa de l'elevat volum de població estacional que rep aquesta comarca.

L'any 2008 aquestes comarques van recollir selectivament 104.041,75 tones de residus municipals, mentre que el 2007 van ser 96.110,17 tones, cosa que suposa un increment del 8,1% respecte de l'any anterior.

Així, les comarques del centre, l'any 2008, van recollir selectivament el 35,5% dels residus municipals que van generar. Això implica que aquestes comarques se situen per sobre del percentatge de residus recollits selectivament a tot Catalunya, on la mitjana és del 34,4%.

La comarca que separa més residus és Osona, amb un índex de recollida selectiva del 51,8%, seguida del Bages (38,7%) i el Ripollès (35,5%). D'altra banda, la resta de comarques de la zona no assoleixen la mitjana de recollida selectiva de Catalunya, tot i que mostren una tendència a l'alça.

Per tipus de residu


La recollida selectiva de matèria orgànica (restes de menjar) a Osona, el Ripollès i el Bages supera la mitjana de kg de restes de menjar recollits per habitant al cap de l'any a Catalunya. Al conjunt de les comarques del centre, en aquest període es van recollir selectivament 26.713,92 tones de restes de menjar. Durant aquest període diversos municipis de la zona han posat en marxa la implantació del servei de recollida selectiva de matèria orgànica, com Masquefa (Anoia), Fonollosa (Bages) i Santa Maria del Corcó (Osona), entre d'altres.

La xifra de vidre separat l'any 2008 se situa en les 12.544,38 tones. Exceptuant la comarca de l'Anoia, tota la resta superen la mitjana de Catalunya pel que fa als kg de vidre recollits selectivament per habitant. Les comarques que més en separen són la Cerdanya i Osona.

Osona, el Solsonès, la Cerdanya, el Ripollès són les comarques que superen la mitjana de Catalunya en recollida de paper i cartró anual per habitant. L'any 2008 es van recollir selectivament 23.593,46 tones de paper i cartró a les comarques del centre.

Totes les comarques del centre, exceptuant la Cerdanya i l'Anoia, se situen per sobre de la mitjana de Catalunya en la recollida selectiva d'envasos per càpita. La comarca que més en recull és Osona. L'any 2008 es van recollir separadament 9.865,51 tones d'envasos lleugers (plàstic, llaunes, brics, etc.).

El model català de gestió de residus


A Catalunya, l'any 2008 continua la tendència a l'increment de la recollida selectiva dels residus municipals, que se situa en el 34,4% dels residus generats a les llars catalanes. Aquesta tendència suposa també la davallada del volum de la resta d'escombraries, que ha passat de 2.857.405 tones l'any 2007 a 2.804.037 tones l'any 2008, cosa que suposa un descens de l'1,8%.

El model català de gestió de residus municipals es fonamenta a generar menys residus i obtenir més recuperació. L'objectiu és aprofitar el màxim de materials recuperables que puguin retornar al cicle productiu, amb el conseqüent estalvi d'energia i matèries primeres que això suposa, i tractar tots els residus abans que arribin al seu destí final. Les instal•lacions necessàries per implantar aquest model estan previstes en el Pla territorial sectorial d'infraestructures, que finança el Govern de la Generalitat a través de l'Àgència de Residus de Catalunya. Aquest Pla territorial és una eina que racionalitza la distribució en el territori de les plantes de tractament de residus, en funció de les necessitats existents. Un altre element clau del model català de gestió de residus és el suport a la tasca dels ens locals, com el retorn del cànon, els ajuts al foment de la recollida selectiva de matèria orgànica, la prevenció de residus municipals i la implantació i millora de deixalleries.

La gestió dels residus municipals a Catalunya de manera moderna i sostenible és una tasca que es porta a terme conjuntament entre el Govern de la Generalitat i ens locals, i on la ciutadania té un paper protagonista indispensable.


- Més informació, des del web de la Generalitat

 

Participació