​Les cremades

Quins tipus de cremades hi ha i què fer en cada cas

per Rosa Mª Mateu Cels, 5 de setembre de 2022 a les 12:29 |
Una cremada es podria definir com una lesió de la pell produïda per l'efecte de diferents agents com la calor, l'electricitat, el fred, el sol, productes químics o la radioactivitat. Com més temperatura i més temps d'exposició a un d'aquests agents, més profunda és la cremada i, per tant, més risc de complicació.

El tipus de cures necessàries han anat variant al llarg del temps, però alguns d'aquests tractaments continuen vigents en l'actualitat i d'altres han evolucionat amb diferents materials i tècniques quirúrgiques.


Una correcta atenció immediata durant l'emergència pot resultar decisiva de cara a l'evolució posterior de la cremada. Per altra banda, el tipus de cures locals, poden fer variar substancialment el temps de guariment de les lesions i la qualitat de les cicatrius que en resultin.

Farem una classificació general del tipus de cremades que podem patir a casa i què cal fer o quina ha de ser l'actuació ràpida per disminuir el dolor i /o acudir al servei d'urgències en els casos més greus.


Les cremades es classifiquen segons el gruix de teixit afectat:
- Primer grau: afecten la capa superficial de la pell (eritema) i provoquen dolor.

- Segon grau: afecten a totes les capes de la pell, l'epidermis i la dermis, i provoquen butllofes i dolor.
- Tercer grau: afecten tot el gruix de l'epidermis, de la dermis i també el teixit subcutani. Fins i tot poden afectar estructures més profundes (múscul, vasos, nervis, tendons, etc.).

Tipus de cremades


Cremada tèrmica


Són les cremades pròpiament dites, el tipus de lesions produïdes per l'acció de la calor. Aquí dins hi trobem, sobretot, un ampli ventall de cremades en l'àmbit domèstic i òbviament en altres àmbits també.

Destaquen les escaldades per contacte amb líquids ja sigui aigua, oli bullent i la cera de depilar. Tenim també en aquest grup els gasos calents, els quals poden produir inhalacions perjudicials i cremades importants, el cas del vapor a pressió.

Les produïdes pel foc quan entrem en contacte amb la flama, incloem aquí les cremades quan exploten substàncies altament inflamables (alcohol de cremar, gasolina, butà, etc.)

I també les de contacte amb una superfície o un objecte calent, casos habituals de cremada deguda al tub d'escapament de la moto, l'ús de petards i també esprais a prop de fonts de calor, espelmes.

Què fer?
- Aplicar aigua freda durant uns 10 minuts, previ haver tret rellotges, braçalets, anells, etc.
- Cobrir la zona amb gases amarades d'aigua i si cal anar a un servei d'urgències.
- Pel que fa a la inhalació de fums cal vigilar la dificultat per respirar, si hi ha presència de tos, canvi en la veu, boca o llavis cremats, mucositat fosca o cremades al cap, cara o coll i en cas de dubte acudir a urgències també.
- En cas de flames apagar les flames amb extintors, cobrir amb mantes

Cremada elèctrica


Produïda pel contacte directe de corrent elèctric a través de la pell, o bé, per l'augment de temperatura a conseqüència del pas del corrent cap a teixits profunds. Cal vigilar amb els endolls, allargadors elèctrics, corrent elèctrica, planxa de la roba per contacte o pel mateix vapor .

Què fer?
- Tallar el corrent elèctric, aïllar-se del ferit i intentar apartar-lo del corrent amb ajuda d'algun objecte de material aïllant com pot ser fusta o plàstic.

Cremada química


Són les produïdes per contacte amb substàncies químiques, com àcids. Cal vigilar especialment amb desembussadors, lleixius, sosa càustica barrejada o combinada amb el lleixiu són altament perillosos, tant per la cremada de contacte, com per la inhalació dels vapors que se'n desprenen que ens podrien produir cremades a les vies respiratòries.

Què fer?
- Treure la roba de la zona afectada rentar abundantment amb aigua, uns 20 o 30 minuts, per intentar eliminar o diluir l'agent químic.

Cremada radioactives


Són les cremades produïdes a conseqüència de l'exposició directa a radiacions ionitzants, als raigs ultraviolats, al raig UVA. La radiació ultraviolada del sol seria un cas de radiació natural i també tindríem les radiacions artificials com podria ser la radiació pel tractament de càncer. Pel que fa a les cremades solars, són produïdes com a conseqüència d'una exposició massa perllongada i sense protecció solar.

Què fer?
- En les radiacions artificials cal apartar a la persona de la font de radiació, afluixar la roba que li estrenyi, aplicar aigua freda i donar líquids per via oral. Anar al servei d'urgències.
- Pel que fa a les cremades solars caldrà estar alerta i tractar cada cremada segons el grau de lesió, però per norma general les recomanacions més bàsiques són: rentar la pell amb aigua freda, aplicar cremes molt hidratants, evitar aplicar gel local i retirar cap resta de teixit. Evitar també trencar butllofes , ja que es poden sobre infectar i retardar la curació.
- I si veiem que la cremada és molt important, anar a un centre sanitari.

En el cas de les cremades solars, cal dir que el millor que podem fer és prevenció:
- Aplicar cremes solars com a mínim uns 30 minuts abans de l'exposició solar i tornar a aplicar cada 4 hores. És recomanable un filtre solar com a mínim de 30. Els protectors solars no duren eternament. El factor de protecció solar només és 100% eficaç fins a 2-3 hores després de ser posat. A mesura que passa el temps el nivell de protecció disminueix i exposa el cos als raigs solars, per la qual cosa és recomanable aplicar de nou el producte.
- Evitar les hores de màxima insolació i utilitzar pantalons i samarretes de màniga llarga.
- Fer ús d'ulleres amb filtre per evitar cremades i lesions oculars.
- En un dia ennuvolat els raigs solars també són nocius i s'han de prendre les mateixes precaucions.


Important


- És bàsic davant d'una cremada, allunyar-se primer de tot del focus d'agressió: aigua calenta, oli, vapor, flama, electricitat, etc.
- Ràpidament, refredarem la zona afectada amb aigua, durant 10 o 15 minuts, evitarem així que la cremada avanci cap a les capes més profundes de la pell i sobretot calmarem el dolor. Podem calmar el dolor amb aigua directa o bé aplicant draps freds i cremes hidratants.
- Les cremades a la cara, coll, les mans, articulacions, engonals, millor que siguin valorades per un especialista.
- Si apareixen butllofes, hi ha pèrdua de pell o plaques de color blanc després de refredar, heu de mantenir la zona tapada amb gasa, tovallola o llençol i s'hi pot aplicar aigua freda per sobre si persisteix el dolor.
- Cal tenir especial atenció amb els nens i la gent gran, ja poden requerir una atenció especial.
-En el cas de ser una cremada de poca extensió, però que resulti molt dolorosa cal anar a un centra mèdic proper.

Si les lesions són més extenses, cal anar a un servei d'urgències d'un hospital o trucar a emergències 112. Recordeu que la majoria de cremades són accidents evitables.

Rosa Mª Mateu Cels
Infermera de l'Hospital de Campdevànol

 

Arxivat a:
Consells salut
Participació