coronavirus

​Campdevànol suspèn i ajorna el pagament de tributs municipals

El consistori pren un paquet de mesures urgents per donar suport a l'economia local davant l'estat d'alarma pel coronavirus

per NacióDigital , 20 de març de 2020 a les 12:24 |
L’Ajuntament de Campdevànol ha activat un primer paquet urgent de mesures fiscals amb l’objectiu de respondre a la situació generada pel Covid-19 (coronavirus), amb un primer impacte per al teixit empresarial i comercial del municipi per ajornar, fraccionar i compensar el pagament de tributs i taxes municipals per l’ús de l’espai públic.


En aquest sentit el consistori flexibilitzarà els terminis i tràmits per al cobrament de tributs i taxes municipals a tota la ciutadania i en facilitarà l’ajornament o fraccionaments amb plans individualitzats.

La tresoreria municipal serà qui elaborarà i aprovarà aquests plans individualitzats d’ajornament i fraccionaments dels tributs municipals per a cada ciutadà o empresa, en funció de cada situació, i amb l’objectiu de facilitar el pagament. Es podrà ajornar el pagament de tots els tributs, prèvia sol·licitud, sense interessos ni recàrrec durant l’any 2020.


Per tal que s’hi pugui acollir tothom, es publicarà una nota informativa explicant les possibilitats de flexibilització de pagaments, que es podrà consultar al Portal de Transparència de l’Ajuntament, en aquest enllaç.

Els terminis per pagar, recórrer o demanar la devolució dels tributs s’allargaran mentre duri l’estat d’alarma. Se suspenen així els terminis administratius i de prescripció i caducitat a efectes tributaris d’acord amb el Reial Decret 463/2020.Com a mesures concretes s’aprovarà una exempció de la taxa de recollida de residus comercials i industrials als comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses afectades, per no poder obrir durant l’estat d’alarma decretat pel govern de l’Estat. En aquells casos que ja s’hagi cobrat es compensarà amb d’altres tributs municipals o amb la seva devolució. En els casos que no s’hagi abonat es reduirà de forma proporcional. També es retornarà la taxa d’ocupació de via pública (terrasses) a tots els establiments afectats, pels dies que no hauran pogut obrir, a causa de l’estat d’alarma. En aquells casos on encara no s’hagi pagat la taxa, es reduirà de forma proporcional. A més, s’estudiarà l’aprovació de pròrrogues en les dates de pagament i es facilitaran ajornaments i fraccionament de pagaments a tots els negocis que ho demanin, sense recàrrec.

En relació als rebuts del servei de la llar d’infants municipal del mes de març, es prorratejarà segons els dies que s’hagi utilitzat el servei, i la resta no es cobraran fins que s’hagi suspès l’estat d’alarma.

Un segon paquet de mesures econòmiques suposarà, per una banda, garantir la liquiditat a totes les empreses proveïdores de serveis a l’Ajuntament i la continuïtat de tots els contractes públics, amb la prioritat de mantenir els llocs de treball. També es garanteix la continuïtat de tots els contractes públics i a la vegada s’assegura la compensació d’aquells que no es puguin prestar, sempre que es mantingui l’ocupació i que no es facin regulacions sense acord. En aquest sentit, l’Ajuntament dona un missatge de tranquil·litat  a totes les empreses proveïdores i a la vegada es fixa com a prioritat el manteniment de l’ocupació.

Per una altra banda, s’estudiarà la possibilitat de destinar el superàvit municipal a la lluita contra els efectes ocasionats pel Covid-19, en el cas que l’Estat permeti aquesta possibilitat, o bé, l’ampliació de les aplicacions pressupostàries en matèria de benestar social.

També en l’àmbit de la mobilitat es facilitarà la càrrega i descàrrega professional per abastir supermercats, establiments comercials, minoristes i comerç en general en horari també diürn. 

 

Participació