Farmaciola de viatge

El contingut de la farmaciola dependrà del país de destí, del tipus d’activitat que volem realitzar, de la durada del viatge i de l’estat de salut dels viatgers

per Anna Puig, 1 d'agost de 2019 a les 08:00 |
Actualment, la mobilitat a altres llocs, o a altres països és freqüent, per això, a l’equipatge cal afegir una farmaciola de viatge. El contingut d’aquesta farmaciola dependrà del país de destí, del tipus d’activitat que volem realitzar, de la durada del viatge i de l’estat de salut dels viatgers. És diferent si anem a una ciutat on hi ha farmàcies a poca distància i es pot accedir a un metge amb facilitat, o a un petit poble on el servei és més limitat, o a un país on les barreres culturals o idiomàtiques poden dificultar l’accés als medicaments.

Farmaciola de viatge bàsica orientativa:                            

    
Medicació
Analgèsics: pel dolor. S’han d’escollir les presentacions més adequades segons l’edat dels viatgers.
Antitèrmics: per abaixar la febre.

Antiinflamatoris.
Antidiarreics: per la diarrea lleu o moderada junt amb mesures dietètiques. No se n’ha de prendre en cas de tenir febre o deposicions amb sang.
Laxants.
Antiemètic: pels vòmits.
Antiàcids: són recomanables les sals d’alumini o les sals de magnesi.
Medicació contra el mareig.
Gotes oculars: com llàgrimes artificials per prevenir la inflamació de la conjuntiva o un col·liri amb antibiòtic per casos de conjuntivitis infecciosa. Sobretot si s’utilitzen lents de contacte.
Repel·lents d’insectes.
Cremes de protecció solar amb factor de protecció superior a 15.
Antiinflamatori en pomada.
Medicació habitual. (medicació de llarga durada, més de 3 mesos de tractament). Caldrà tenir en compte una sèrie de recomanacions:
- Portar suficient quantitat de medicaments en relació a la durada del viatge.
- Portar una copia de la recepta electrònica, a on hi ha anotats amb exactitud els medicaments que utilitza: nom comercial, principi actiu, dosis per presses, núm. de presses al dia.
- Anotar les al·lèrgies o problemes que hagi originat un medicament.
- Anotar la malaltia que es pateix. 
       
Material de cures
Gases estèrils, tiretes, i esparadrap.
Desinfectants tòpics: clorhexidina o povidona iodada o alcohol.
Bena elàstica per esquinços.                        
Pinces de punta fina per l’extracció de cossos estranys.        
Tisores de punta rodona.
Termòmetre.                                                

En països freds

Es tracta d’una farmaciola bàsica en la qual s’inclouen protectors per evitar les cremades de la llum solar, com cremes protectores de la pell i llapis labial, i mantes tèrmiques de rescat per possibles emergències.

En països tropicals

Malles mosquiteres impregnades de repel·lent d’insectes amb una concentració de DEET (N-dietil-3-metilbenzamida) entre 35-50%.

Sèrums de rehidratació oral: durant i després d’episodis de vòmits i diarrees

Desinfectants per l’aigua: com lleixiu de consum humà, tintura de iode al 2% (espereu 30 minuts abans de beure l’aigua).

Antihistamínics. En cas de reaccions al·lèrgiques.

Xeringues i agulles

Altres medicaments sota consell mèdic: antibiòtics (només en cas d’infecció), antifúngics crònics.

Al desert

Es tracta de la mateixa farmaciola  que la dels  països tropicals, però s’hi ha d’afegir tela o algun objecte similar per a la protecció contra la pols i la sorra a la boca.

Cal tenir en compte que en els oasis no solen haver-hi mosquits , però sí en els rius de les zones tropicals: Nil, Níger, Senegal, delta del Okavango…

En travessies de risc

S’aconsella de fer una consulta al metge perquè ens recomani la farmaciola més adient.
En principi, seria suficient la farmaciola dels països tropicals tot afegint-hi algun producte específic, i alguna sutura per cosir com ara la seda trenada amb agulla.

Vacunació

És molt important revisar l’estat vacunal del viatger, i actualitzar el calendari de vacunes per si falta alguna dosi.

A CatSalut Respon (061) podeu informar-vos sobre el risc dels viatges i, puntualment, sobre l’accessibilitat de les diferents unitats de consell al viatger.

A la Regió Sanitària de Girona existeixen dues unitats de consell al viatger i vacunació internacional:

    Hospital d’Olot
    Avda. Països Catalans, 86
    17800 Olot
    Tel. 972 26 92 02

    Centre de Vacunacions Internacionals
    Edifici Sta. Caterina,
    Parc Hospitalari Martí i Júlia
    C/ Dr. Castany, s/n
    17002 Salt
    Tel. 972 18 25 00 (ext.1251)
     Centre autoritzat per vacunació contra la febre groga.

Cal sol·licitar, amb antelació, hora de visita.

La vacunació pot ésser contra la febre groga, quimioprofilaxi del paludisme, hepatitis A, hepatitis B, febres tifoides, ràbia, tètanus/diftèria, poliomielitis... La majoria de vacunes han de ser administrades un temps abans d’iniciar el viatge perquè no són efectives fins al cap d’un temps. En  alguns casos, com en la profilaxis del paludisme, s’ha de continuar el tractament fins i tot després d’acabar el viatge.

Recomanacions

La farmaciola de viatge sempre ha de guardar-se en un lloc protegit de la calor, de la llum i de la humitat i ha de ser un recipient impermeable i hermètic.

És aconsellable dividir la farmaciola en dues parts: una pel material sec, com les pastilles i les gasses, i l’altra per l’humit, com els antisèptics i els col·liris.

Mantenir-la allunyada dels nens i endreçar cada medicament amb el seu envàs original.

Revisar la caducitat dels medicaments i no llençar el prospecte.

És necessari emportar-se el carnet de vacunacions quan es viatge a països que el requereixin.

La normativa en vigor permet viatjar des de qualsevol aeroport de la Unió Europea amb medicaments. Es recomana, portar-los en l’equipatge de mà i sempre acompanyats de la recepta o de l’informe mèdic. Cal consultar la companyia aèrea en el cas de transportar altres utensilis mèdics (xeringues, aparells medidors....)

Si el país a viatjar es fora de la Unió Europea es millor consultar les condicions en la mateixa companyia Aérea.  

No oblidar de portar la Targeta Sanitària si es viatge per Catalunya, el número de la Seguretat Social si es viatge per Espanya i fer la Targeta Sanitaria Europea si es viatge per Europa.

Podeu consultar aquest i altres informacions en aquest enllaç

Bon viatge!

Anna Puig
Tècnica de farmàcia

 

Participació