Un estiu amb salut

per NacióRipollès, 2 de juliol de 2019 a les 09:00 |
Des de fa temps s'han descrit i són ben coneguts els efectes negatius de les variacions de temperatura sobre la salut de les persones. La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la mortalitat, especialment en la gent gran i les persones que tenen patologies cròniques intercurrents.

Se sap que una calor elevada i sostinguda, durant uns dies, pot provocar un excés de mortalitat que varia entre el 12 i 40%, als països desenvolupats.

Per tal de reduir riscos i protegir la salut de les persones, des de l'estiu de l'any 2003 el Departament de Salut porta a terme el Pla d'Actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut (POCS).

Un dels objectius del pla és el de minimitzar els efectes negatius de l'onada de calor sobre la salut de la població de Catalunya, especialment els grups més vulnerables com són:

-La gent gran, sobretot persones que estan per sobre dels 75 anys
-Nadons

-Persones amb discapacitats físiques o psíquiques que tinguin limitada la seva autocora
-Persones amb malalties cròniques com hipertensió, diabetis, malalties cardiorespiratòries
-Persones grans fràgils que viuen soles
-Pacients amb medicacions que actuen sobre el sistema nerviós central, persones que realitzin activitat física, etc
-Per tal d'aconseguir portar a bon terme aquest objectiu us fem arribar per mitjà d'aquesta publicació una sèrie de recomanacions que us poden ajudar davant dels efectes de la calor.
-En primer lloc parlarem de les manifestacions clíniques de la calor extrema que poden ser molt variades (cansament, lipotímies, cremades, edemes...), hi ha dues grans malalties relacionades amb la calor extrema: L'esgotament per calor i el cop de calor.

L'esgotament per calor es manifesta perquè la persona es nota molt cansada, té sensació de mareig i molta suor. La pell està fresca i humida, el pols va ràpid i la respiració és superficial i ràpida. En aquest cas, s'aconsella beure aigua fresca, dutxar-se i quedar-se en llocs amb aire condicionat. Si els símptomes no se'n van i no es recupera en uns trenta minuts, si apareix una alteració del nivell de consciència o si la persona té alguna malaltia de base, s'aconsella sol·licitar valoració mèdica urgent.

El cop de calor és un quadre clínic greu, en què el mecanisme que permet la sudoració comença a fallar i el cos ja no pot refredar-se per si mateix. Es manifesta amb una hipertèrmia molt elevada, normalment per sobre de 40 °C, alteració del nivell de consciència (que pot variar des d'un trastorn del caràcter fins a l'estat de coma) i manca de sudoració. La pell està vermella, calenta i seca. Requereix atenció mèdica urgent, ja que pot portar a la mort del pacient si no se li aplica un tractament mèdic immediat.

En segon lloc, parlarem dels consells per evitar els problemes relacionats amb la calor intensa. Heu de tenir en compte que el millor tractament és la prevenció

Consells per evitar problemes causats per la calor

Les temperatures molt extremes i l'excés de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals (clor, potassi, sodi...) necessaris per a l'organisme. Aquest fet pot agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures tan elevades es perllonga es pot patir un cop de calor, una situació que pot acabar sent greu.

Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar que algú està patint un cop de calor: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua de coneixement.

Davant d'aquests símptomes, traslladeu la persona afectada a un indret més fresc, doneu-li aigua, mulleu-la i venteu-la. I aviseu urgentment els serveis sanitaris o truqueu al 061.

Protegiu-vos del sol i la calor

A casa, controleu la temperatura:

-Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres on toca
-Obriu les finestres de casa durant la nit, per refrescar-la
-Esteu-vos a les estances més fresques
-Recorreu a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat, ventalls) per refrescar l'ambient. Si no teniu aire condicionat, mireu de passar les hores de més calor, o com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres comercials, cinemes, biblioteques, etc.)
-Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles mullades amb aigua, etc

Al carrer, eviteu el sol directe:

-Porteu una gorra o un barret
-Utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de colors clars i que no sigui ajustada
-Procureu caminar per l'ombra, estar sota un para-sol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats
-Porteu aigua i beveu-ne sovint
-Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba
-Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no hi deixeu els infants o a persones fràgils amb les finestres tancades

Limiteu l'activitat física:

-Eviteu sortir al migdia, que és quan fa més calor
-Reduïu les activitats intenses

Beveu i vigileu amb l'alimentació:

-Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot sense tenir set
-No prengueu begudes alcohòliques
-Eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calories

Ajudeu als altres:

Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola:
-Mireu de visitar-los un cop al dia
-Ajudeu-los a seguir aquests consells
-Si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si aquesta pot influir en la termoregulació i si s'ha d'ajustar o canviar

Informeu-vos bé:

-Informeu-vos sobre els horaris dels centres d'atenció primària que teniu més a prop, tant del vostre municipi com del lloc on aneu de vacances.
-Recordeu el número de CatSalut Respon (061), que us pot atendre diàriament, durant les 24 hores. Allí us poden donar consells de salut, indicar-vos els centres sanitaris més propers, o si es necessari, activar una atenció domiciliària.
-Recordeu que a les oficines de farmàcia podeu obtenir informació sobre com evitar els problemes causats per la calor
-Seguiu les prediccions meteorològiques perquè us anticiparan els dies més calorosos
-Acudiu amb antelació als professionals sanitaris i socials per prevenir els possibles problemes per a la vostra salut

Presteu atenció als anteriors consells, sobretot si esteu entre aquests col·lectius o sou familiars o coneguts d'aquestes persones:

1. Persones majors de 75 anys.
2. Persones amb determinades circumstàncies socials (viure sol, pobresa, etc.).
3. Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat o autocura.
4. Nadons.
5. Persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties respiratòries (MPOC, bronquitis), renals, Parkinson, Alzheimer, obesitat o altres de cròniques.
6. Persones que prenen una medicació que actua sobre el sistema nerviós central (tranquil·litzants, antidepressius, psicòtrops) o diürètics.
7. Persones amb problemes mentals i de conducta deguts a l'ús de substàncies psicoactives o alcohol.
8. Persones que realitzen una activitat física intensa.
9. Persones que han de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals).

Equip d'atenció Primària
ABS Ribes-Campdevànol

 

Participació