Consells de salut

Acumulació de medicaments a domicili

Què ha de tenir una farmaciola i com conservar els medicaments

per Núria Cuesta i Núria Palmerola , 4 de juny de 2019 a les 08:00 |
Els medicaments constitueixen un element fonamental en el context global de la medicina, que permeten prevenir, tractar o alleugerar la majoria dels símptomes de les malalties. A nivell oficial, el medicament té, a més, la finalitat de controlar o modificar el seu estat fisiopatològic. Així garantir que la seva seguretat i eficàcia contribuirà de forma important en la solució del problema de salut, així com l'ús racional dels medicaments (segons BOE 178, de 27 de juliol de 2006).

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'ús racional de medicaments implica que els pacients reben la medicació adequada a les seves necessitats clíniques, amb la dosi corresponent al seus requeriments individuals, durant un període de temps adequat i al mínim cost possible per ells i per la comunitat. Els medicaments han d'estar avalats científicament per evidències basades en la qualitat, eficàcia, eficiència i seguretat. Això permet seleccionar, prescriure, dispensar i utilitzar un determinat medicament en el moment precís i pel problema de salut corresponent (OMS 1985).


La utilització de medicaments és un fet habitual en tota unitat familiar que comporta la preparació d'un farmaciola a la llar. És freqüent que aquesta farmaciola creixi com a conseqüència de la tendència a acumular medicaments. Això fa que es pugui fer servir incorrectament, comportant conseqüències negatives per la salut del pacient.

La realitat indica que alguns pacients no compleixen o no acaben els seus tractaments i que això generalment provoca emmagatzemament a les llars i mala gestió dels residus. D'aquesta manera la farmaciola pot arribar a acumular injustificadament medicaments caducats, medicaments en mal estat o restes de tractaments finalitzats.

Segons els estudis, més de la meitat dels pacients acumulen medicació en els seus domicilis. Aproximadament un 53% dels pacients acumulen 10 o més medicaments, amb el risc que això comporta d'interaccions i augment d'efectes secundaris. Es considera acumulació de medicaments quan existeix més d'un envàs de tres fàrmacs diferents o més de tres envasos d'un mateix medicament.

L'ús de medicaments està directament relacionat amb factors de diversa índole, entre ells es troben els factors sòcio-econòmics, la condició de salut de les persones i el sistema de salut.


Cal fomentar l'ús racional dels medicaments a la població i als professionals sanitaris que atenen el pacient realitzant programes educatius orientats al bon ús i gestió dels medicaments.

Els professionals a vegades ens podem trobar errors en la prescripció de medicació a la recepta electrònica (medicació no suspesa, pautes errònies, etc.) que fan que el pacient pugui continuar recollint la medicació a la farmàcia, amb el consegüent error de medicació, o emmagatzemar-la amb el risc de consum i de cost sanitari evitable.

La farmaciola

La farmaciola familiar té com a principal objectiu disposar dels elements necessaris per tractar petites ferides i/o mals lleus. En cap cas és un magatzem de medicaments , ja que el seu ús incorrecta pot ser molt negatiu per la salut. Un dels principals problemes d'acumular medicaments a la farmaciola és l'automedicació davant la situació de voler alleugeri qualsevol mal o dolor. S'ha de tenir en compte que no tots els medicaments van bé per a tothom, que hi ha malalties diferents amb símptomes semblants i que els medicaments caduquen i deixen de fer l'efecte que s'espera.

Què hi ha d'haver en una farmaciola?
 

Com conservar correctament els medicaments

Els medicaments cal guardar-los dins d'un armariet o estoig i perquè es conservin en bones condicions. Es recomana buscar un lloc sec, fresc i que no estigui exposat a la llum. Sobretot que no estigui a l'abast dels infants. Els medicaments s'han de conservar en el seu envàs original, amb el prospecte corresponent i anotar-hi el nom de qui el pren. No oblidem que el canvi d'envàs dels medicaments podria suposar errors de medicació a qualsevol membre de la família.

Com mantenir la farmaciola

Es recomana revisar la farmaciola familiar de 2 a 4 cops a l'any i eliminar els medicaments inservibles, caducats, en mal estat o restes de tractaments que ens van receptar fa molt temps. Per eliminar aquests medicaments s'han d'utilitzar els contenidors SIGRE (Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases) que estan ubicats a les oficines de farmàcia. Sempre hem de tenir en compte que els medicaments són productes químics que poden provocar contaminació ambiental si es tiren a la brossa habitual.

Conclusions

És un fet habitual l'emmagatzemament de medicaments als domicilis. Aquesta situació és més freqüent en pacients amb edat avançada, pluripatològics i tractaments crònics que requereixen nombroses i continues modificacions de tractaments. Per no acumular grans quantitats de medicaments al domicili, es recomana tenir dos envasos del medicament que s'utilitza , un que es fa servir i un altre en estoc, en tractaments crònics. D'aquesta manera contribuïm a disminuir el cost sanitari, evitem possibles errors de medicació i generem menys residus contribuint així a conservar el medi ambient.

En resum:
- No acumuleu medicaments a casa
- Reviseu periòdicament la farmaciola
- Guardeu els medicaments en l'envàs original i amb el prospecte
- Mantingueu la farmaciola fora de l'abast dels nens
 
Més informació
És convenient disposar d’una llista breu de telèfons útils, incloent-hi els següents:
- Sanitat respon ( 24h): 902 111 444
- Emergències: 112
- Centre d’Informació Toxicològica de Barcelona: 93 317 44 00
- Centre d’Informació Toxicològica de Madrid ( 24h): 91 562 85 85
- Centre de Salut més proper

Webs per a pacients
- CedimCat . Centre d’informació de medicaments a Catalunya
- MedlinePlus.Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU
- Farmaceuticonline. Web públic del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona

Núria Cuesta Corominas i Núria Palmerola Pujol - Infermeres especialistes en Geriatria.
Amb col·laboració de la  Sra. Sandra Saqués Nadal - Farmacèutica.
Hospital Campdevànol

 

Arxivat a:
Consells salut
Participació