1 de 10

El catàleg de masies de Ripoll entra en vigor

Inclou 174 edificis construïts abans del 1950

per Redacció, 13 de gener de 2010 a les 08:40 |
El catàleg de masies de Ripoll ja ha entrat en vigor. Foto: Jordi Casas/El Punt

El 5 de gener va entrar en vigor el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals al terme municipal de Ripoll després de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La tramitació del catàleg es va iniciar amb l’aprovació inicial del plenari de 25 de març de 2008 i va finalitzar, a nivell municipal, amb l’acord plenari de 29 de setembre de 2009 en el que s’aprovava el text refós sol·licitat per la comissió territorial d’urbanisme de Girona. Han redactat aquest Pla especial els arquitectes Ramon Fortet i Bru, i Ferriol Hereu i Fina, i també hi ha participat altres tècnics municipals per fer la feina de camp, elaborar les fitxes per cada masia, i els plànols corresponents.

Aquest Pla especial del catàleg de masies i cases rurals de Ripoll identifica les masies i cases rurals del municipi de Ripoll, ubicades en sòl no urbanitzable i es varen construir abans de l’any 1950, i defineix quines són susceptibles de reconstrucció i de rehabilitació, justificant les raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que en determinen la preservació i la recuperació. No s’hi ha inclòs les masies que es trobaven actualment totalment o quasi totalment en ruïnes, a l’haver perdut el seu valor arquitectònic i històric.

En el document hi ha incloses les fitxes amb informació detallada de 174 masies i cases rurals del terme municipal de Ripoll i a la normativa s’hi estableixen -entre altres coses- les condicions de rehabilitació, les possibles ampliacions, les característiques dels elements constructius permesos, el nombre d’habitatges i tipologia, així com els usos permesos per cada masia (habitatge familiar, turisme rural, activitats d’educació en lleure i restauració, equipaments d’interès públic, o establiment hoteler en determinades masies), o el procediment per a l’atorgament de llicències.

 

Participació