Any Maragall a Sant Joan

Dimecres, 15 de desembre de 2010

1 / 10
Un bust de Joan Maragall presideix des d'aquest dimecres el claustre del Palau de l'Abadia, un escenari en el qual el poeta va situar la llegenda. L'acte d'inauguració ha estat el darrer d'Ernest Maragall com a conseller d'Educació.

- Fotografies: Arnau Urgell
- Més informació
Any Maragall a Sant Joan
Any Maragall a Sant Joan
Any Maragall a Sant Joan
Any Maragall a Sant Joan
Any Maragall a Sant Joan
Any Maragall a Sant Joan
Any Maragall a Sant Joan
Any Maragall a Sant Joan
Any Maragall a Sant Joan
Any Maragall a Sant Joan