Xavier Borràs | Actualitzat el 08/10/2013 a les 08:59h

Els jocs olímpics de 2020 sacsegen Tòquio d'un tsunami de mentides

Encara que el ministre va semblar convèncer que "tot està sota control" quant a Fukushima, TEPCO, la companyia que gestiona la central nuclear ho va negar

El passat 8 de setembre, Tòquio va ser elegida per organitzar els jocs olímpics de 2020. Sembla que la presentació que va fer el primer ministre (en endavant, PM) Shinzo Abe, va aconseguir superar els dubtes sobre la inseguretat que crea la central nuclear de Fukushima Daiichi. Segons Tanquem les Nuclears, tot plegat està molt lluny de la realitat.

La presentació va semblar convincent, el PM Abe l'havia d'haver assajada molt, però el contingut va deixar massa coses en l'aire… Les cites textuals amb les lletres negretes que es fan a continuació provenen de les transcripcions de la presentació i es contrasten amb les últimes dades disponibles.

El PM Abe va declarar: "…permetin-me assegurar que la situació està sota control. No ha tingut mai i mai no tindrà un impacte sobre Tòquio…". "L'impacte de l'aigua contaminada està aïllat en una àrea de 0,3 quilòmetres quadrats , que acull la planta nuclear de Fukushima , i que està totalment bloquejat… "

Ningú no està d'acord que "la situació està sota control". La mateixa TEPCO (Tòquio Electric Power Company, empresa propietària dels reactors de Fukushima) va preguntar al govern què volia dir exactament el primer ministre. El dia 13 de setembre l'executiu de TEPCO va manifestar públicament: "Considerem que la situació no està sota control", referint-se a la prefectura de Fukushima.

Les dades cantenEl triangle del port mostrat en la imatge, representa l'àrea de 0,3 km2 a la quales refereix el PM Ab . Es veu que el port té una bocana oberta per on l'aigua passa a l'oceà. La zona marcada amb la línia vermella és on s'ha posat la tanca protectora per evitar que s'arrosseguin materials al mar. Aquesta zona sí que està tancada , però la tanca només bloqueja els materials, no la contaminació. No s'hi aturen, per exemple, els isòtops com el triti. A més, de tant en tant cal obrir la tanca a causa de les obres de construcció del mur impermeable. TEPCO reconeix que l'obre una hora cada dia.

En aquesta altra imatge es poden veure tant la tanca protectora com el projecte de mur impermeable.

El mateix 13 de setembre, el secretari del gabinet va reiterar que "Naturalment l'aigua entra i surt (del port). Però, la contaminació de l'aigua fora d'aquesta àrea és inferior a 1/500 de la pauta de qualitat d'aigua potable". Es pot considerar això el mateix que el que va dir el primer ministre que "està totalment bloquejat"?.

Un altre matís: el president de TEPCO va declarar: "A l'aigua fora del port es detecta la contaminació sota el nivell per a notificació (el nivell que han de notificar sota la llei japonesa). Així que considerem que l'essència del que va dir el primer ministre i el que pensem nosaltres és més o menys igua…".

Segons el PM Abe: "Hem estat realitzant monitorització en les aigües costaneres de Fukushima i fins i tot els valors més alts numèricament es troben al nivell d'una 500 part de la pauta de l'OMS per a la qualitat de l'aigua potable. És un fet…".

Les dades de vigilància de l'aigua, que el govern va publicant a Internet, mostren regularment l'indicador de radiació ND (no detectable) , però això només vol dir que el nivell és inferior a 5Bq, el que significa, simplement, que el control del aigua que realitza el govern no té aquest nivell de precisió . A més, el govern només vigila tres isòtops radioactius: iode131, cesi134 i cesi137. I també hauria de vigilar l'estronci i el triti, cosa que no fa.

Mirem altres dades. En aquest enllaç es mostren els nivells de radioactivitat en els ports de la regió de Kanto, on està Tòquio.  En el quadre verd , TEPCO revela la contaminació de l'aigua del mar a l'entrada de la badia de Tòquio.

En aquest altre enllaç es mostren dades numèriques de la contaminació de les aigües a prop de la central, però fora del port. Els valors dels tres isòtops són inferiors a 2Bq, i la radiació beta en total supera els 10Bq, i en algunes ocasions supera els 20 Bq. Això demostra que el nivell de la contaminació radioactiva és més alt que la pauta de l'OMS, que són 10Bq, tant per al iode131 com per al cesi134 i el cesi137. Es pot consultar la pauta dels nivells d'exposició dels radionúclids segons l'OMS, a la pàgina 211 d'aquest informe.

Quant als aliments i l'aigua potable, el PM Abe declara: "Les normes de seguretat del Japó, tant per a aliments com per a l'aigua, tenen el nivell més estricte d'arreu del món. A cap regió del país l'exposició a la radiació d'aliments i aigua arriba a menys d'una centèsima part d'aquests estàndards tan rigorosos…".

Els fets també canten

La pauta que el govern japonès s'aplica als aliments són 100 becquerels de radiació per quilo (100Bq/kg) , que era , abans de l'accident , el nivell aplicat als residus radioactius. Amb "aquests estàndards tan rigorosos" s'ha de referir al nivell de 1mSV/any, que és l'estàndard general del món. El que significa que cap persona no ha de rebre radiació de més d'1mSV acumulada durant tot un any. Es tracta d'un tema polèmic , ja que no s'explica si aquesta pauta inclou l'exposició radioactiva interna causada per ingerir els aliments i respirar l'aire contaminat. Molts especialistes, sobretot els de Comitè Europeu sobre Riscos de Radiació (ECRR), reclamen que s'ha de tractar l'exposició interna amb una pauta diferent, molt inferior a l'exposició externa, perquè un cop els isòtops estiguin dins del cos , el dany serà molt més greu que el d'una exposició externa .

El govern japonès decreta que legalment les persones poden viure a la zona contaminada, on s'acumula una radiació que arriba fins als 20mSv (realment són 33mSv). La conseqüència: hi ha milions de persones vivint en llocs on passa, contínuament, el mateix, o un superior nivell de radiació que a la sala de radiografies d'un hospital. I a més de l'elevada dosi que la gent pot rebre externament, el govern estableix una norma de 100 becquerels de radiació per quilo (100Bq/kg) per als aliments, i 10 becquerels de radiació per litre (10Bq/l) per a l'aigua. Aquesta pauta s'ha calculat sense considerar que les persones ja estan exposades a la radiació exterior.

Seguint amb el seu discurs, el PM Abe declara que "l'exposició de la radiació per part de l'aliment i l'aigua és inferior a una centèsima part…".

Aquesta afirmació s'ha de basar en un estudi que va dirigir el ministre de Salut, Treball i Benestar, que va consistir en comprar els aliments a les botigues en 12 regions del Japó , seguint les pautes de la ingesta mitjana d'aliments, i també es va recollir aigua de les mateixes regions. Es va concloure que l'exposició interna a la radiació era inferior a un 1% d'1mSV anual. Però es tracta d'un càlcul genèric i d'una hipòtesi, feta sense tenir en compte moltes variables. Resulta que algunes persones la creuen i altres no.

I, un cop arribat a aquest punt , cal fer una reflexió en detall sobre les filtracions d'aigua contaminada i el problema del triti.

El triti és un element radioactiu que emet partícules beta, es tracta d'un radioisòtop de l'hidrogen, el que li permet combinar-se amb l'oxigen i formar aigua tritiada, que és aparentment igual a l'aigua natural, i que s'integra en plantes i animals per absorció o beguda; també, pot reaccionar amb diversos gasos (carboni, nitrogen, etc.) formant, per exemple, metà tritiat. En forma de vapor d'aigua pot ser absorbit per les fulles de les plantes i passar als teixits vegetals i animals per ingestió. La indústria nuclear produeix triti en gran quantitat .

El problema de la fugida de 300 tones d'aigua altament contaminada des dels tancs d'emmagatzematge en l'aigua subterrània es relaciona amb el fet que no s'ha pogut dur a terme un sistema anomenat ALPS (Sistema Avançat de Processament de Líquid), que havia d'extreure una sèrie d'isòtops de l'aigua (excepte el triti). Aquest sistema no es va poder utilitzar per dos motius: primer, la contenció dels isòtops extrets no funciona, i segon, no se sap què fer amb l'abundant triti.

Per això TEPCO va iniciar una campanya explicant que el "el triti no suposa cap perill […] En cas d'ingerir 2 litres d'aigua amb 60.000 Bq/l cada dia, l'acumulació anual de radiació seria tan sols de 0,79 mSv, que és només una mica més que rebre una radiografia d'estómac (0,6 mSv)". Es poden veure les dades de la campanya (en japonès) a la pàgina 4 d'aquest document.

El 2 de setembre el president de l'Autoritat de Regulació Nuclear del Japó va insistir en abocar l'aigua contaminada de triti.

De fet, el PM Abe no informa de la situació de la catàstrofe a la societat japonesa. Es tracta que la població no presti atenció a aquest tema, que la gent s'oblidi, ja que la radioactivitat no es veu, ni fa olor, ni té gust…

Seguint aquesta mateixa línia, la premsa va comprovar que el PM Abe intentava no parlar de Fukushima en la presentació dels jocs olímpics de 2020, però no va poder evitar-ho. Des del dia 29 d'agost, data de l'arribada del president del Comitè de la Candidatura Olímpica de Tòquio, la premsa internacional no va deixar de demanar-li explicacions sobre Fukushima.

Per raons òbvies, obtenir els jocs olímpics a Tòquio per al 2020 era el somni del PM Abe. El 3 de setembre el govern, de sobte, va comunicar que s'aprovaria un nou pressupost de 47.000 milions de iens (uns 36.000 milions d'euros). Aquest pressupost es dividiria en dues partides, una, d'uns 32.000 milions, seria per a un sistema de congelació del sòl que complementi el mur de 16 metres de profunditat que TEPCO està construint. Aquest sistema de congelació intenta crear una barrera impermeable que bloquegi la fuita d'aigua subterrània; l'altra partida , d'uns 15.000 milions de iens , seria per a la millora del sistema ALPS.

El problema és que cap dels dos projectes no és segur tecnològicament. Una barrera de congelació mai no s'ha provat en una àrea tan gran. A més, és impossible congelar el sòl per sota dels 2 metres de profunditat de la superfície, és a dir, que hi ha una gran possibilitat que es continuï escapant l'aigua. I respecte al sistema ALPS, fins ara en cap lloc del món no s'ha trobat la manera d'extreure triti d'aigua. El govern convoca un concurs internacional a la recerca de les mesures per solucionar el problema.

Fins i tot la informació general està plena de confusió. S'ha informat que hi ha "300 tones de fuita d'aigua contaminada", el que no s'ha explicat clarament és que hi ha dues vies d'escapament d'aquesta aigua contaminada. Una prové del tanc on TEPCO manté l'aigua que s'utilitza en el sistema de circulació que, encara avui, continua refredant els tres reactors; l'altra via és la fuita diària de l'aigua dipositada en tots els edificis i les canonades de les centrals des del començament de la catàstrofe. Es tracta de les tones i tones d'aigua llançades inicialment per refredar els reactors destruïts. Aquesta aigua s'escapa per les fissures del ciment, es barreja amb l'aigua subterrània i flueix cap al mar cada dia.

Quan s'informa que han calculat que la quantitat de la fuita al mar seria 300 tones no s'especifica de quina aigua es tracta. A més, no se sap d'on surt la dada de les 300 tones, si es tracta d'un càlcul de TEPCO o del Comitè de Seguretat creat pel govern .

I s'ha de considerar la meteorologia: el 16 de setembre un tifó va arribar a Fukushima amb abundants precipitacions, TEPCO va abocar 1.130 tones d'aigua de pluja contaminada, "suposadament" amb menys de 30Bq/l.

Amb aquesta realitat , es pot donar crèdit a les paraules del PM Abe: "L'accident de la central de Fukushima Daiichi no ha tingut, ni tindrà mai, un impacte sobre Tòquio"?

FEU EL VOSTRE COMENTARI


Aquest comentari quedarà pendent d'aprovació per part de l'administrador del web. Si voleu que el vostre comentari es publiqui de forma instantània i sense passar control previ, heu d'estar registrats. Podeu registrar-vos fent clic aqui

Nom Títol Comentari Comprovació Escriu l'any actual, amb 4 xifres D'aquesta manera, verifiquem que el teu comentari
no l'envia un robot publicitari.

Enquesta
Quina és la millor opció per als boscos cremats
      Vots emesos: 732
- Notícies publicades amb llicència
Amb la col·laboració de: