Xavier Borràs | Actualitzat el 30/06/2011 a les 09:19h

Eurosolar carrega contra els grups antieòlics catalans

Denuncia la plataforma europea EPAW, que rep suport d'algunes entitats com la Plataforma per a la Defensa de la Terra Alta, el GEPEC, IAEDEN, IPCENA i la Plataforma Cívica Anti-molins de Portbou i Colera

La presència del parc eòlic no va impedir aquesta explotació agrícola del Perelló de plantar vinya nova.
Foto: dialEc.


La secció catalana d'Eurosolar, l'Associació Europea per les Energies Renovables -presidida pel doctor Josep Puig-, carrega, en un comunicat fet públic recentment amb motiu del "desgavell legal que vulnera les garanties administratives per als inversors" de l'energia eòlica a Catalunya, contra algunes entitats conservacionistes i proteccionistes catalanes -com ara la Plataforma per a la Defensa de la Terra Alta, el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC), la Institució Alt Empordanesa d’Estudi de la Natura (IAEDEN), la Institució de Ponent per a la Conservació i Estudi de l’Entorn Natural (IPCENA) i la Plataforma Cívica Anti-molins de Portbou i Colera (PCAPIC)- "totes elles furibundament contràries a l’aprofitament del vent". Aquestes entitats pertanyen a l’European Platform Against Windfarms (EPAW ), una entitat que es fa ressò de publicacions com ara The New American, revista bimensual de la John Birch Society, una institució fonamentalista nord-americana, antidrets civils, pronuclear, anticanvi climàtic, etc.

L'entitat ecologista defensa la importància de les energies renovables per a reduir la dependència energètica i lluitar contra el canvi climàtic i denuncia les vinculacions de grups proteccionistes/conservacionistes antieòlics amb el moviment ultradretà internacional.

Segons un informe emès per Eurosolar, el passat 8/11/2010 -tal com ja va informar EcoDiari-, la web d’una pintoresca plataforma europea contra l’energia eòlica (denominada EPAW, European Platform Against Windfarms), posava en la seva portada dues curioses publicacions promogudes per la revista The New American . Els títols d’aquestes dues publicacions eren: An Ill Wind Blowing (Un mal vent està bufant) i The Wind-farm Eruption (L’erupció dels parcs eòlics). El seu autor Ed Hiserodt.

Però, què és The New American ? No és res més que la revista bimensual de la John Birch Society - JBS. Aquesta societat va néixer l’any 1958 a Califòrnia essent l’expressió més pura de l’anti-comunisme nord-americà. El seu objectiu ‘lluitar contra el comunisme emprant les mateixes eines que el comunisme’ es traduïa, per exemple, en fer circular una carta afirmant que el president Dwight D. Eisenhower era ‘un agent conscient i dedicat de la Conspiració Comunista’. Amb la dissolució de l’antiga URSS, la JBS ha anat ‘evolucionant’ cap a posicions típiques de la ultradreta nord-americana. Avui diuen obertament que la seva missió és ‘menys govern, més responsabilitat i – amb l’ajut de Deu – un món millor’. Breguen per l’abolició de l’impost sobre la renda i rebutgen la legislació sobre drets civils (dient que aquesta legislació és d’inspiració comunista). L’any 2010 la JBS va ser co-patrocinadora de la Conservative Political Acion Conference – CPAC que es va reunir a Washington entre el 18 i 20 de febrer i on es va atorgar el premi Ronald Reagan al Tea Party Movement.

Aquest és el tarannà de la JBS, la societat que publica bimensualment la revista The New American. Si es mira la web de la revista es pot veure que tot cridant a ser-ne subscriptor, diu obertament ‘Choose freedom, STOP the Obama Care!’. Doncs bé aquesta revista va publicar un virulent informe contra l’energia eòlica en dos lliuraments (el 27 i el 28 d’octubre de 2010), emprant els arguments més tronats que se solen emprar quan és vol atacar la tecnologia per a l’aprofitament de la força del vent. I aquestes publicacions són les que van ‘merèixer’ ser portada al web de l’EPAW, una plataforma europea presidida per un curiós personatge, en Jean-Louis Butré, que presideix a la vegada una esperpèntica organització ‘ambiental’ francesa denominada Fédération Environnement Durable, que es dedica monogràficament a despotricar contra l’energia eòlica.

I què se’n sap de l’autor d’aquests pamflets, n’Ed Hiserodt?. La mateixa web de The New American , en diu alguna cosa: diu que és enginyer aeroespacial i que va ser president de Controls & Power fins 1983 (empresa dedicada a sistemes de control elèctrics per a la industria). En la web se’l qualifica d’expert en generació d’electricitat (de les 32 publicacions llistades a Free Library, totes publicades a The New American, no n’hi ha cap que pugui justificar la seva suposada expertesa en generació d’electricitat) i ens diu que és autor d’un llibre, el titol del qual ja és una declaració de principis (Underexposed: What if Radiation is Actually GOOD for you? – Sota-exposat: què passaria si la radiació fos BONA per a tu?). Si es cerca un xic més, es pot veure que també va escriure, i va ser publicat per The New American l’any 2007, dos pamflets titulats Another Look at Nuclear Energy (Una altra mirada a l’energia nuclear) i Myths About Nuclear Energy (Mites sobre l’energia nuclear), on com a bon portaveu de l’extrema dreta americana canta les lloances de l’energia nuclear. També col·labora en el web de Climate Realists (on es diu que el canvi climàtic és ‘una filosofia no científica’ i neguen obertament que sigui d’origen humà).

Tornant a la web europea que s’ha fet ressò dels esmentats pamflets anti-eòlics de The New American (la revista bimensual de la John Birch Society): la EPAW. Aquesta entitat es presenta com una plataforma europea que “agrupa a tots aquells que s’oposen a un o més projectes de parcs eòlics, que qüestionen l’efectivitat de l’eòlica per resoldre els problemes humans i del planeta, que defensen la flora, la fauna i els paisatges dels danys que causen els parcs eòlics i que lluiten contra els efectes perjudicials dels parcs eòlics en el turisme, l’economia i la qualitat de vida de les persones”.

I a la plataforma europea EPAW hi estan integrades, tal com ja hem esmentat, algunes entitats conservacionistes i proteccionistes catalanes, "entitats totes elles furibundament contràries a l’aprofitament del vent que bufa en determinats indrets de Catalunya".

EUROSOLAR posa en coneixement de l'opinió pública catalana tota aquesta realitat "perquè se sàpiga què hi ha i qui hi ha al darrera de l’oposició a l’energia eòlica. Dir no a l’energia eòlica avui és dir si a l’energia nuclear i tot el que ella representa".

Joc irresponsable contra l'eòlica

Per a Eurosolar, la sentència del contenciós administratiu de Lleida que ordena l'enderroc de 25 dels 33 aerogeneradors del parc eòlic del Tallat, a cavall entre l'Urgell i la Conca de Barberà és una mostra de com la irresponsabilitat del poder executiu d’un país pot ser convertida pel poder judicial en un absurd. Un absurd que impedeix assolir un futur més sostenible.

Les energies renovables i els parcs eòlics han demostrat que una bona eina per reduir les emissions que provoquen l’escalfament global del planeta. És una aposta tecnològica que per les seves característiques és la que menys impacte té sobre el paisatge i la natura. I malgrat aquesta evidència, alguns grups ecologistes radicals arreu del món, imbuits per ideologies intransigents aprofiten els buids legals per anar contra aquesta font d’energia renovable.

El buit legal que s’aprofita en el cas de Catalunya és que els petits municipis al no disposar d’un Pla general urbanístic no poden atorgar llicència d’obra y per tant l’obra es pot declararnul·la. És evident que hi ha una contradicció legal perquè els promotors segueixen amb tots els requisits de la llei quant a permisos i autoritzacions supramunicipals. A partir d’aquesta escletxa legal algunes entitats s’aprofiten denunciant que els tràmits són fraudulents. Per altra banda, els petits municipis afectats per aquesta situació se’ls impedeix la possibilitat d’obtenir finançament com a conseqüència d’aquesta activitat de producció d’energia amb la força del vent.

La patronal catalana del sector Eoliccat, assegura que hi ha altres casos i si preval el criteri de la sala lleidatana i Ipcena continua presentant denúncies, caldrà trobar un mecanisme per posar tots els parcs al dia. En aquest cas, l'Ajuntament de Vallbona va atorgar la llicència, ara anul·lada, el 2006. El del Tallat (49,5 MW) està connectat amb el parc de la serra de Vilobí (40,5 MW), i formen un dels majors complexos eòlics de Catalunya. La tramitació es va fer separadament, perquè per parcs inferiors a 50 MW els permisos legals requerits són menors.

L’any 2002 el Govern de la Generalitat havia aprovat el Decret 174/2002, regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya. Aquest decret va comportar la realització del MAPA D’IMPLANTACIÓ AMBIENTAL DE L’ENERGIA EÒLICA A CATALUNYA, en el qual s’establia la zonificació del país segons la seva idoneïtat o no, des del punt de vista ambiental, per a la instal·lació de parcs eòlics. L’aprovació, el 2005, del PLA DE L’ENERGIA DE CATALUNYA 2006-2015, pretenia impulsar les energies renovables i marcava els objectius energètics a assolir durant aquest període. El pla preveia arribar a la producció de 3.500 MW d’energia eòlica el 2015, als 1.250.000 m2 de captadors d’energia solar tèrmica i als 100 MW de potència instal·lats d’energia solar fotovoltaica. Actualment hi ha a Catalunya 448 MW d'energia eòlica en servei, 349,4 MW en construcció i 1.100 MW autoritzats, i l'objectiu fixat pel Pla de l'energia és assolir els 3.500 MW instal·lats l'any 2015. Pel que fa al sector fotovoltaic, a Catalunya hi ha 161 MW en funcionament, xifra que supera els 100 MW previstos per a l'any 2015 en el Pla de l'energia.

L’any 2009 el Govern va aprovar un decret que regula la tramitació administrativa dels parcs eòlics i fotovoltaics sobre el terreny a Catalunya, amb l'objectiu de simplificar-ne el tràmit d'autorització i racionalitzar-ne la instal·lació sobre el territori. La norma establía un nou procediment administratiu que havia de permetra respondre més ràpidament les sol·licituds dels promotors i, al mateix temps, determina uns criteris homogenis que concilien el desenvolupament de les energies eòlica i fotovoltaica amb la conservació ambiental, urbanística i paisatgística del país. La realitat és que aquest Decret mostra importants contradiccions darrera del qual hi ha la situació legal que s’ha creat d’indefensió per als petits municipis i els promotors d’energies renovables.

Eurosolar demana al Govern català que assumeixi d’una vegada la seva responsabilitat perquè es pugui desenvolupar les previsions de producció d’energia renovable eòlica prevista en Pla de l’Energia. Aquesta sentència legítima del Poder Judicial no fa sinó posar en evidència que el Govern català no ha fet la seva feina correctament. De fet, Eurosolar ja va denunciar en el seu dia el DECRET 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya en realitat es comporta com un limitant per el desenvolupament de les renovables a Catalunya i molt especialment per a l’energia solar fotovoltaica en entorns rurals.

El Govern català no és capaç de fer front a aquesta flagrant contradicció entre la necessitat d’emprendre mesures que redueixin la dependència energètica de les energies fòssils i nuclears i la de disposar d’un ordenament jurídic clar que atorgui garanties als promotors que inverteixen en renovables; per això s’ha de denunciar sense embuts. En aquest sentit, Eurosolar planteja la necessitat que de forma urgent es promogui una llei urgent de garanties administratives per al desenvolupament de les energies renovables a Catalunya que desfaci les contradiccions legals que impedeix una implantació i autorització en temps raonables. De fet, aquesta situació no és nova. Les empreses eòliques catalanes ja han vist que el propi Pla Eòlic aprovat per la Generalitat en la darrera legislatura ha estat qüestionat pel poder judicial.

Eurosolar demana amb urgència que es deixi de jugar irresponsablement per impedir el desenvolupament de les energies renovables que són imprescindibles per lluitar contra el canvi climàtic i la dependència energètica. Eurosolar recorda que la dependència nuclear i fòssil de Catalunya precisa d’una desplegament urgent del Pla Eòlic de Catalunya i que cal actuar responsablement des del Parlament de Catalunya per que l’ordenament legal en matèria d’implantació de les energies renovables sigui clar. Eurosolar també denuncia que darrera de les entitats ecologistes que s’aprofiten de les esquerdes legals per impedir la implantació de les energies renovables sobre el territori català hi ha el seguit d'organitzacions conservacionistes ja esmentades.

COMENTARIS

+1
-2
Molt bon article
Anònim, 30/06/2011 a les 13:58
pedagògic i illuminador dels molts perills que amenacen el nostre planeta i el medi ambient que no està solament en els efectes físics de les nuclears i els gasos d´efecte hivernacle,sinó que es generen en els fonaments econòmics d´aquestes energies,el valor especulatiu i de domini
que representa la energia en el món actual i l´interés dels grans trusts mundials per acaparar-los.No resulta gens extrany
doncs,que fundacions neo-lliberals i fonamentalistes catòliques.la majoria nord-americanes i canadenques siguin
impulsores d´una política suïcida pel medi ambient,embolicant
a l´opinió pública,sobornant científics,comp
tant sempre amb la inevitable ignorància i la bona fe de la gent.
+0
-0
¿Quienes forman Eurosolar en Catalunya?
Anònim, 03/07/2011 a les 10:51
" NOSOTROS - EUROSOLAR
EUROSOLAR - LA ASOCIACIÓN EUROPEA POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Su finalidad: reemplazar completamente la energía nuclear y los combustibles fósiles por las energías renovables."

Perdonad, pero ¿que "empresas o empresarios de instaladoras" directamente implicadas en esta asociación (Eurosolar) son catalanas?.
Quiero imaginar que "todo esto no se hace con un fin económico", ¿verdad?.
+1
-0
No hi ha un pam de net !!
Joan, 03/07/2011 a les 20:47
Com goseu qualificar d'antiecológiques les plataformes que s'oposen a la implantació de parcs eolics. Precisament son molt més ocologistes que vosaltres.
Aquestes plataformes només estan en contra de la ubicació dels parcs per motius basicament ecologics, i no com vosaltres que amb la bandera de l'ecologisme només perseguiu els diners de les subvencions.
Ja es sabut que l'energia eolica es el negoci més brut que hi ha després de la droga. Segurament perqué no es té en conte on s'instal.len els parcs. Sembla que a algunes administracions aixó tant s'els in fot i ja els hi va bé. A saber perqué.
+0
-0
pamplines
Anònim, 06/07/2011 a les 17:29
Si Eurosolar carrega contra les Plataformes ecologistes de l'Alt Empordà és perquè son uns pamplines que segurament estàn a les ordres dels interesos d'Eoliccat i la màfia que representen.
Cap de les entitats o plataformes que han signat el manifest d'EPAW dona suport a cap màfia pronuclear ni res que si assembli, perquè donar suport a un manifest no et converteix en complice de cap mafia sobretot si el manifest que signes és limita a demanar suport en contra de les macroinstalacions eòliques que no cumpleixen amb el mínim respecte per l'ecologia de la zona i les zones protegides per lleis i normatives medioambientals.
Jo sempre he pensat que donar suport a la mafia era subencionar-la i que jo sapiga cap entitat o Plataforma de l'Empordà dona ni un centim ni cap suport explicit a cap mafia pronuclear.
El que em fa dubtar realment que Eurosolar no sigui part de la mafia d'Eoliccat i les empreses amb interesos en el sector és que hagin arribat a acusar i escriure en contra dels qui en realitat estàn posant el seny perquè les infrastrucctures eòliques estiguin allà on han d'estar i no allà on vulguin les empreses i la mafia que hi ha al darrera.

FEU EL VOSTRE COMENTARI


Aquest comentari quedarà pendent d'aprovació per part de l'administrador del web. Si voleu que el vostre comentari es publiqui de forma instantània i sense passar control previ, heu d'estar registrats. Podeu registrar-vos fent clic aqui

Nom Títol Comentari Comprovació Escriu l'any actual, amb 4 xifres D'aquesta manera, verifiquem que el teu comentari
no l'envia un robot publicitari.

Enquesta
Quina és la millor opció per als boscos cremats
      Vots emesos: 804
- Notícies publicades amb llicència
Amb la col·laboració de: