Oriol Berenguer
Oriol Berenguer (Lleida, 1978). Advocat, i actualment coordinant la Fundació Banc dels Aliments Comarques de Lleida. Membre de junta a Òmnium Lleida. A Twitter @oriolberenguer
03/02/2021
«Cal fomentar una cultura de revalorització dels aliments, de tornar a apreciar els aliments, a estimar-los, perquè esdevinguin quelcom més que un producte de consum superflu, reemplaçable, desaprofitable»
10/12/2020
«El context actual de precariat alimentària que ha lliscat cap a l'emergència en la irrupció pandèmica ens obliga a replantejar els marcs reguladors»
14/11/2018
«La veritat oficial de la Fiscalia és una vulneració del dret fonamental a la informació veraç que confirma la paradoxa pròpia d'un estat autoritari: conculcar l'estat de dret per tal de fer complir la llei»
Pàgina 1 de 1