planificació
05/08/2021
Eina que facilita els treballs de diagnosi, planificació i gestió municipal, així com la presa de decisions estratègiques
02/07/2021
Ha iniciat el repte de fer una reflexió i planificació integral de la ciutat i dels principals àmbits que la conformen
03/05/2018
Aquesta a planificació hidrològica es desenvoluparà en dues fases: enguany aplicable als trams de rius protegits i a partir de 2020 a la resta de cursos fluvials
Pàgina 1 de 0