01/01/1970
Nom difunt: José Vacas Montoya
Població: Bagà
Edat: 82 anys
Sala de Vetlla: Residència Salarich Calderer
Horari: dijous de 16 a 20h.
Dia de l'enterrament: 20/7/2018
Cerimònia: Parròquia de Bagà
Hora: 11.00 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Isabel Buchaca Fernández
Població: Berga
Edat: 57 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari:  dijous de 16 a 20h, i divendres de 10 h a 13h
Dia de l'enterrament: 20/7/2018
Cerimònia: Parròquia de Santa Eulàlia de Berga
Hora: 16.30 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Rosa Parés Dalmau
Població: Berga
Edat: 93 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari:  dijous de 9 a 13h 
Dia de l'enterrament: 19/7/2018
Cerimònia: -
 
01/01/1970
Nom difunt: Josep Llimós Lacosta
Població: Gironella
Edat: 73 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari:  dimarts de 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h
Dia de l'enterrament: 18/7/2018
Cerimònia: Parròquia de Santa Eulàlia de Berga
Hora: 10.30 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Jesús Penis Gibello
Població: Berga
Edat: 80 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari:  dimarts de 9 h a 16.30 h
Dia de l'enterrament: 17/7/2018
Cerimònia: Parròquia de Santa Eulàlia de Berga
Hora: 17.00 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: José Ramón González Rico
Població: Berga
Edat: 65 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari:  diumenge de 12 h a 20 h i dillluns de 9 h a 14.30 h
Dia de l'enterrament: 9/7/2018
Cerimònia: Terrassa
Hora: 15.30 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Maria Marceló Pons
Població: Berga
Edat: 82 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari:  divendres de 16 h a 20 h
Dia de l'enterrament: 7/7/2018
Cerimònia: Parròquia de Santa Eulàlia de Berga
Hora: 10.30 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Carme Serrat Sañas
Població: Vilada
Edat: 86 anys
Dia de l'enterrament: 6/7/2018
Cerimònia: Parròquia de Vilada
Hora: 11.00 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Lourdes Guixé Perarnau
Població: Berga
Edat: 89 anys
Sala de Vetlla: Residència Nostra Senyora de Queralt
Horari:  dimarts de 17h a 19 h
Dia de l'enterrament: 4/7/2018
Cerimònia: Residència Nostra Senyora de Queralt
Hora: 8.45 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Rosa Cunill Pujals
Població: Berga
Edat: 93 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari:  dimarts de 10 h a 13 h
Dia de l'enterrament: 3/7/2018
Cerimònia: Parròquia de Santa Eulàlia de Berga
Hora: 17.00 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Josep Escriu Pey
Població: Bagà
Edat: 93 anys
Sala de Vetlla: Residència Salarich Calderer
Horari: dimarts de 18 h a 20 h i dimecres de 11 h a 13 h
Dia de l'enterrament: 27/06/18
Cerimònia: Parròquia de Bagà
Hora: 17.00 hores
01/01/1970
Nom difunt: Montserrat Castellet Pujals
Població: Berga
Edat: 91 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari: diumenge de 17 h a 20 h, dilluns de 10 h a 13 h
Dia de l'enterrament: 25/06/18
Cerimònia: Parròquia de Cal Rosal
Hora: 17.00 hores
01/01/1970
Nom difunt: Antoni Espinosa Pérez
Població: Berga
Edat: 53 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari: diumenge de 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h
Dia de l'enterrament: 25/06/18
Cerimònia: Parròquia de Santa Eulàlia
Hora: 10.30 hores
01/01/1970
Nom difunt: Ester Andamoyo González
Població: Berga
Edat: 79 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari: dijous de 9 h a 13 h
Dia de l'enterrament: 21/06/18
Cerimònia: Parròquia de Santa Eulàlia
Hora: 16.00 hores
01/01/1970
Nom difunt: Germana Dolors Millanes Ferran
Població: Berga
Edat: 91 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari: dimecres de 17 a 20 h
Dia de l'enterrament: 21/06/18
Cerimònia: Parròquia de Santa Eulàlia
Hora: 10.00 hores
01/01/1970
Nom difunt: Manuela Victoria Vargas
Població: Berga
Edat: 83 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari: dilluns de 16 h a 20 h i dimarts de 10 h a 11.30 h
Dia de l'enterrament: 19/06/18
Cerimònia: Parròquia de Santa Eulàlia
Hora: 12.00 hores
01/01/1970
Nom difunt: Joan Curriu Tubau
Població: Berga
Edat: 84 anys
Dia de l'enterrament: 19/06/18
Cerimònia: Parròquia de Santa Eulàlia de Berga
Hora: 10.30 hores
01/01/1970
Nom difunt: Pedro Colmena Rubio
Població: Gironella
Edat: 80 anys
Sala de Vetlla: Gironella
Horari: divendres de 17 a 20 h
Dia de l'enterrament: 23/06/18
Cerimònia: Parròquia de Gironella
Hora: 11.00 hores
01/01/1970
Nom difunt: Francisco Gorchs Juvanteny
Població: Berga
Edat: 94 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari: dijous de 18 a 20h,i divendres de 10 a 13h
Dia de l'enterrament: 15/06/18
Cerimònia: Parròquia de Santa Eulàlia
Hora: 18.00 hores
01/01/1970
Nom difunt: Emilia Bolos
Població: Berga
Edat: 49 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari: divendres de 17 h a 20 h
Destí: Cementiri de Belis (Rumania)
01/01/1970
Nom difunt: Montserrat Costa Amills
Població: Bagà
Edat: 89 anys
Sala de Vetlla: Residència Salarich Calderer
Horari: dijous 10 h a 13 h i de 16 h a 17 h
Dia de l'enterrament: 14/6/2018
Cerimònia: Parròquia de Bagà
Hora: 18.00 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Francisco Javier Lopez Mayol
Població: Berga
Edat: 45 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari: dijous de 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 20:00h
Dia de l'enterrament: 15/6/2018
Cerimònia: Parròquia de Santa Eulàlia de Berga
Hora: 10.30 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Manuel Serrano Vallez
Població: Berga
Edat: 78 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari: dimecres de 10 a 20h i de 16 a 20h
Dia de l'enterrament: 14/6/2018
Cerimònia: Parròquia de Santa Eulàlia de Berga
Hora: 10.30 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Martí Colell Pagerols
Població: Berga
Edat: 87 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari: dimecres de 10 h a 13 h
Dia de l'enterrament: 13/6/2018
Cerimònia: Parròquia de Santa Eulàlia de Berga
Hora: 17.00 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Josep Vilaseca Caellas
Població: Avià
Edat: 47 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari: dimarts de 10 a 13h.
Dia de l'enterrament: 12/6/2018
Cerimònia: Parròquia d'Avià
Hora: 17.00 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Francisco Collado Molina
Població: Berga
Edat: 95 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari: dimarts de 10 a 13h.
Dia de l'enterrament: 12/6/2018
Cerimònia: Parròquia de Santa Eulàlia de Berga
Hora: 16.00 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Arturo Artigas Llagostera
Població: Bagà
Edat: 85 anys
Sala de Vetlla: Residència Salarich Calderer 
Horari: dilluns de 10 h a 13 h i de 16 h a 17.30 h 
Dia de l'enterrament: 11/6/2018
Cerimònia: Parròquia de Bagà
Hora: 18.00 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Teresa Massanés Soler
Població: Guardiola de Berguedà
Edat: 96 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari: divendres de 16 h a 20 h
Dia de l'enterrament: 9/6/2018
Cerimònia: Parròquia de  Guardiola de Berguedà
Hora: 16.00 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Ramona Corbera Marginet
Població: Vilada
Edat: 84 anys
Dia de l'enterrament: 9/6/2018
Cerimònia: Parròquia de Vilada
Hora: 11.00 hores
 
01/01/1970
Nom difunt: Benet Rota Déu
Població: Vilada
Edat: 84 anys
Sala de Vetlla: Tanatori de Berga
Horari: dijous de 16 h a 20 h i divendres de 10 h a 13 h
Dia de l'enterrament: 8/6/2018
Cerimònia: Parròquia de Vilada
Hora: 16.00 hores
 
Pàgina 1 de 28