bisbat de solsona

Xavier Novell: «Els temples no poden ser considerats com a llocs públics per a qualsevol activitat»

El Bisbat de Solsona regularà l'ús de les esglésies i capelles per actes culturals i socials

per Ramon Estany, Solsona | 30 d'abril de 2017 a les 09:00 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 30 d'abril de 2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Un concert a la Catedral de Solsona (Arxiu)


El bisbe de Solsona, Xavier Novell, ha fet arribar un document als rectors de les parròquies amb uns criteris per a l’ús de les esglésies i les capelles per a actes extralitúrgics. Així ho ha fet saber a través de la seva glossa dominica, on explica que "ja fa anys que les esglésies i capelles del territori diocesà s’han obert puntualment a actes extralitúrgics", com ara concerts de música. Inicialment, ha recordat, aquests eren de repertoris estrictament religiosos, però "progressivament van incorporar composicions profanes". Més endavant, ha continuat, s'hi van sumar altres actes culturals, i "molt esporàdicament", ha reconegut, "espectacles teatrals clarament incompatibles amb la santedat d'aquests llocs".


En aquest punt, el Bisbat entén que "ha ajudat a tot aquest procés". "L'absència, en molts pobles, d’un local adequat per a concerts de música; la petició de les corals invitades als oficis solemnes de poder tenir un concert després de la celebració; el caràcter gratuït de l’ús del temple; l’atractiu estètic i acústic de les esglésies i a voltes la presència d’orgue", puntualitzen, ha estat factors importants. 

Per aquest i altres motius, exposa el bisbe, s'han realitzat activitats que provoquen que "bona colla de rectors" es trobin "incòmodes" davant moltes de les peticions que reben, malgrat que tenen "dificultats per rebutjar-les". A tot això, Novell recorda que l'església és “l’edifici en el qual es congrega la comunitat cristiana per escoltar la paraula de Déu, pregar comunitàriament, rebre els sagraments i celebrar l’eucaristia”. I per això, les esglésies són llocs sagrats, és a dir, “separats”, destinats amb caràcter permanent al culte des del moment de la seva dedicació (o benedicció).

Conclou el bisbe de Solsona que per tal que siguin aplicades correctament a la diòcesi les normes generals de l’Església sobre l’ús de les esglésies o capelles per a actes extralitúrgics, la prudència pastoral recomana establir uns criteris diocesans que ajudin els rectors a restringir progressivament els actes extralitúrgics. Cal, a més, que aquests criteris ajudin a fer la pedagogia necessària envers els promotors dels actes extralitúrgics no adients perquè comprenguin que, malgrat el costum creat, han de cercar altres espais més escaients.
El bisbe acaba la glossa afirmant que algú potser no considerarà aquests criteris una "bona notícia", però "un servidor, que s'ha fet un tip de veure el que no toca en moltes de les nostres esglésies, considera que són una bona notícia".

CRITERIS per a l'ús de les esglésies i temples

1. Poden tenir lloc, a les esglésies, concerts i altres actes culturals sempre que el contingut i la finalitat de l’acte sigui la pregària, l’evangelització, la caritat i el diàleg fe i cultura. Quan els actes no siguin organitzats i promoguts per la mateixa parròquia, hauran de ser expressament autoritzats, sempre ad casum -per a aquella ocasió- pel rector o aquell a qui ho delegui (a partir d’ara responsable) i previ compliment dels següents prerequisits:

a- Els organitzadors presentaran oportunament la sol·licitud, per escrit, indicant:

Tipus d’acte
Data i lloc de realització
Títol de l’acte, programa o síntesi del seu contingut
Si no es tracta d’un concert, nom de les persones que hi intervindran
En cas que no sigui un acte gratuït, motius pels quals es pretén cobrar entrada

b- El responsable serà qui comunicarà que el permís ha estat concedit o denegat per a dur a terme l’acte, després de verificar el seu caràcter i les raons que justifiquin, si és el cas, que no sigui un acte gratuït.

c- El responsable podrà establir una aportació econòmica dels organitzadors a la parròquia en concepte de despeses de llum, calefacció, neteja i manteniment.

d- El responsable vetllarà, quan es concedeixi el permís, perquè els organitzadors es comprometin a assegurar:

Que ordinàriament no s’ocupi el presbiteri i, sobretot, no s’usi, per cap motiu ni amb cap finalitat, l’altar, la seu i l’ambó.
El respecte al mobiliari i l’assumpció del cost de les reparacions provocades pels possibles desperfectes.
El respecte en el vestir tant dels qui intervindran com dels assistents.

e- El responsable vetllarà perquè es retiri el Santíssim Sagrament del sagrari que es trobi en els espais del temple que s’utilitzaran. Es deixarà la porta del sagrari oberta i el llum indicatiu apagat perquè aquest fet sigui manifest.

2. No permetre l’ús de les esglésies i capelles per a actes religiosos no cristians.

3. No permetre actes interreligiosos en les esglésies i capelles.

4. Quan els temples, propietat d’entitats civils o cedits establement, en què hi ha culte més o menys habitual, acullin actes obertament contraris “a la santedat del lloc”, convé que:

a- El responsable manifesti a la propietat o al qui en té l’ús la incompatibilitat entre aquests tipus d’actes i el culte catòlic amb l’objectiu d’impedir-los i, si fos necessari, en el cas que la propietat sigui el bisbat o una parròquia, procedir a la revocació de la cessió del temple.

b- Si no es pot aconseguir cap d’aquests objectius, cessar-hi el culte i demanar la incoació d’un expedient de dessacralització del temple en qüestió.

Tot allò exposat en aquests criteris no entela l’actitud de respecte i estima per la santedat de les esglésies per part dels fidels i també de moltes persones que per motius culturals hi entren. Lloo llur delicadesa i animo a ajudar a tots aquells que per ignorància desconeixen que les esglésies i les ermites són el lloc on els fidels lloem i donem glòria a Déu.

Perquè consti, ho signo i segello a Solsona, el dia vint de febrer de dos mil disset.

+ Xavier, bisbe de Solsona

Es considera acte gratuït també aquell que, sense cobrar entrada, al final es demana la col·laboració econòmica lliure dels participants.

 

Participació