1 de 10
Atenció sanitària

L’Hospital de Berga posa en marxa el servei d’atenció domiciliària per a les cures pal·liatives

El nou equip AD/PADES subtitueix l'antic Equip de Suport Integral, que fins a l'esclat de la pandèmia va donar suport a l’atenció de pacients complexos a la comarca

Les professionals de la salut que conformen l'AD/PADES Berguedà | Hospital de Berga
per Redacció, Berga | 22 de març de 2023 a les 15:15 |
L'Hospital de Berga ha posat en marxa l'equip AD/PADES (Atenció Domiciliària / Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport) per proporcionar l'atenció més adequada a les necessitats del pacient complex a cada  fase de la seva malaltia. El servei, que es du a terme conjuntament amb Atenció Primària, atén pacients amb malaltia avançada i pacients amb situació de final de vida, oncològics i no oncològics complexos, a la seva pròpia llar. L’equip està format per una metgessa i dues infermeres, així com altres professionals de suport, com una treballadora social, una psicooncòloga de l’Associació Contra el Càncer i una administrativa. 

D’inici, el projecte està enfocat en l'àmbit on, en aquests moments, es detecten més punts febles: l'atenció del pacient amb necessitats de cures pal·liatives. Posteriorment, a mesura que es vagin consolidant circuits i es disposi dels recursos necessaris, s'ampliarà l’atenció a pacients amb processos aguts o descompensacions de malaltia crònica, seguint el model clàssic d'una hospitalització domiciliària aguda: processos de durada limitada, amb estades curtes, altes planificades a curt termini i coordinades amb Atenció Primària.


Per tant, AD/PADES Berguedà es converteix en un paraigua d'estructura que empara el desenvolupament dels diferents recursos assistencials a domicili segons les necessitats dels pacients. A més de realitzar atenció integral directa, també té un paper important en la gestió de casos complexes i en la coordinació de recursos entre nivells assistencials.

L’equip AD/PADES pot rebre sol·licituds de diferents àmbits com és l’Atenció Primària, centres residencials i altres centres hospitalaris. Ara bé, sempre serà l’Equip d’Atenció Primària referent del pacient qui, prèvia valoració de la seva situació i necessitats, decidirà si cal la intervenció de l’equip AD/PADES o no. Les valoracions de pacients  ingressats a l’Hospital de Berga es faran directament al mateix centre.

 

L’experiència prèvia

Al Berguedà, el juliol de 1999 es va posar en marxa l’Equip de Suport Integral (ESI), com a recurs sociosanitari i amb dependència orgànica de l’Hospital, com a programa d’atenció domiciliària. Aquest equip va donar suport a l’atenció de pacients complexos a la comarca fins a l’inici de la pandèmia, any 2020, en què es va haver d’aturar l’activitat.

En aquesta nova etapa postpandèmia, i amb la nova estructura i desenvolupament de l’Hospital de Berga, la recuperació d’aquest recurs ha de permetre millorar la coordinació entre l’atenció especialitzada i l’Atenció Primària, adequar el servei als criteris actuals i poder garantir el contínuum assistencial a la ciutadania del Berguedà que presenti malalties i complexitat a les quals AD/PADES pugui donar resposta.
 

 

Participació