FP

Cap alumne que va fer la preinscripció ordinària a FP es queda sense plaça a la regió central

Només 14 no han pogut entrar en allò que havien sol·licitat, però el Departament els ha ofert una atenció personalitzada per acabar d'orientar-los cap a les vacants existents

per Redacció, 7 d'octubre de 2021 a les 16:42 |
Alumnes d'un grau de Formació Professional | Educació
Tots els alumnes de la Catalunya Central que van sol·licitar una plaça d'un cicle formatiu de Formació Professional de grau mitjà en la preinscripció ordinària del mes de maig han pogut obtenir una plaça en aquesta etapa educativa. D'aquesta manera culmina el procés extraordinari de preinscripció i matriculació que es va posar en marxa com a resposta a l'alt increment de demanda rebuda. A hores d'ara, a la Catalunya Central, 2.736 persones s'han matriculat en cicles d'FP de grau mitjà i 1.564 ho han fet cicles en grau superior.

Davant d'un augment del 21,6% respecte l'any anterior, en la demanda de cicles formatius de grau mitjà, el primer procés de preinscripció havia acabat amb 581 aspirants que no obtenien accés a l'opció desitjada, 234 del Bages; d'aquests, 300 eren provinents de 4t d'ESO. Tenint en compte aquesta situació, es va fer una convocatòria extraordinària de preinscripció, assignació i matrícula.


A la Catalunya Central es van generar 453 places addicionals, obtingudes de la creació d'11 grups nous i 90 places més sorgides de l'ampliació de les capacitats de grups ja existents. A aquestes places se n'hi van afegir 265 més, que van quedar vacants un cop finalitzat el procés ordinari de matrícula.

Un cop finalitzat el període extraordinari restaven 14 persones del grup prioritari (aquelles que ja s'havien inscrit durant el període ordinari) que no havien obtingut vacant en allò que havien sol·licitat. Aquesta xifra és més petita que la de cursos anteriors. A més a més, per a totes aquestes persones, el Departament ha dut a terme un procés d'atenció individualitzada, actuant proactivament per oferir-los plaça en un cicle formatiu afí i proper al que havien sol·licitat. Totes les persones contactades excepte dues han acceptat aquest oferiment.


D'altra banda, en el període extraordinari, també es va adjudicar la plaça sol·licitada a 136 persones que, tot i no haver participat en el procediment ordinari, sí que ho van fer en aquest. Hi ha encara 626 vacants en diversos centres a les quals es pot optar.


El Departament orienta les 29 persones sense plaça al grau superior


Pel que fa al grau superior, de les 119 persones que havien participat al procés ordinari de preinscripció i s'havien quedat sense la vacant desitjada, 29 no han obtingut plaça en allò que han demanat en el període extraordinari. Aquestes persones també estan sent contactades des del Departament d'Educació i estan rebent una atenció personalitzada per tal de reubicar-les en una de les 409 vacants que hi ha actualment.

 

Participació