Medi Ambient

La PAIC demana per escrit al Govern que no autoritzi la incineradora per la falta d'un pla de millora urbana

L'entitat afirma que "l'informe urbanístic adjuntat a la petició d'autorització ambiental no és idoni ni suficient per tramitar el procediment" i, per tant, "s'ha d'acordar la inadmissió immediata de la sol·licitud"

per Pilar Màrquez Ambròs , Berga, 14 de febrer de 2020 a les 12:03 |
La central tèrmica de Cercs amb l'embassament de la Baells al fons. | Pilar Màrquez Ambròs
La Plataforma Anti Incineradora de Cercs (PAIC) ha demanat per escrit al departament de Territori i Sostenibilitat que no admeti la petició d'autorització ambiental de la planta que es pretén construir a l'antiga central tèrmica. L'entitat afirma que "l'informe urbanístic adjuntat a la petició d'autorització ambiental no és idoni ni suficient per tramitar el procediment" i, per tant, "s'ha d'acordar la inadmissió immediata de la sol·licitud tot procedint a posar fi al procediment i arxivar les actuacions". 

L'entitat indica a l'escrit que, d'acord amb el que queda establert a la llei, entre la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud d'autorització ambiental per a la planta incineradora, hi ha un "informe urbanístic de l'ajuntament", que ha d'explicar on s'ha d'ubicar l'activitat i "acreditar la compatibilitat de la mateixa amb el plantejament urbanístic i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics" necessaris.

Segons això, la plataforma creu que "és manifesta i clara la manca de compatibilitat de l'activitat (incineració de residus no perillosos amb generació d'energia elèctrica i emmagatzematge d'aquests residus) amb el planejament urbanístic de Cercs". El motiu, asseguren, és "la falta d'un Pla de Millora Urbana (PMU)" a l'espai que ocupen les antigues instal·lacions de la tèrmica. Aquest PMU "és imprescindible" perquè ha de concretar "els usos i condicionants específics" de les activitats plantejades.

Des de la PAIC, s'exposa un informe de l'arquitecte municipal que data del 20 de novembre de 2019 on aquest assenyala que "cal fer esment que l'àmbit en què es planteja aquesta activitat actualment es troba en sòl urbà no consolidat i resta pendent un pla de millora urbana (PMU-3), tal com defineix l'actual POUM, per tant aquest punt quedarà condicionat al desenvolupament del futur pla de millora". En aquest mateix informe l'arquitecte afirma que "les activitats plantejades es consideren compatibles amb l'actual planejament del municipi". Però els opositors al projecte de crema de residus consideren aquesta consideració "incomprensiblement" contradictòria. 


Segons la plataforma, "el més sorprenent" és que, en base als anteriors antecedents, l'alcalde de Cercs atorgui el certificat de compatibilitat urbanística de data de 20 de novembre ja que, "si bé no afirma expressament que sigui favorable", diu que "l'activitat compleix i resulta confirme amb les disposicions del plantejament general municipal".

La plataforma considera que "el certificat atorgat per l'alcalde és totalment contrari a la normativa i al plantejament urbanístic i encara amb més motius pot ser constitutiu de possibles responsabilitats penals". La PAIC manté que "el certificat de compatibilitat urbanística "s'ha emès sense figurar-hi un dels aspectes que d'acord amb la legislació vigent ha de contenir, com és la justificació de la capacitat dels serveis públics municipals d'atendre els requeriments de l'activitat".

 

Participació