Turisme

Creix l'ocupació als càmpings del Berguedà

L'ocupació en els establiments de turisme rural pateix, en canvi, un descens de 9,7 punts percentuals respecte a l'any 2018

per NacióBerguedà, 6 d'agost de 2019 a les 20:10 |
Una família descansant en un càmping. | Xavier Pi/ ACN
Els càmpings de la demarcació de Barcelona han registrat un increment d'ocupació durant el mes de juliol, segons fonts de l'Enquesta Flaix d'Ocupació Turística de la Diputació. L'ocupació en els càmpings de la província ha crescut prop d'un punt percentual (+0,8) al mes de juliol d'enguany i se situa en el 63,2%. En aquest sentit, l'ocupació mitjana més alta és precisament la registrada als establiments del Berguedà que és d'un 68,2%, una xifra també a l'alça respecte l'any passat. Les ocupacions més altes s'assoleixen durant la segona quinzena, tot i registrar un lleuger decreixement d'1,3 punt percentual. 

Les dades d'ocupació en càmpings es presenten a nivell de marca turística i, per tant, cal tenir en compte que l'informe en zones les comarques que hi són representades. D'aquesta manera, la marca Paisatges Barcelona (abans Catalunya Central) representa els càmpings de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Moianès i Osona, la marca Costa Barcelona incorpora els establiments de les comarques del Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Finalment la marca Pirineus, per bé que contempla un conjunt de comarques catalanes, només està representada el Berguedà.

 
En hotels s'aconsegueixen xifres molt similars a 2018
 
L'ocupació per places en els establiments hotelers de l'entorn de Barcelona - en l'anàlisi no s'inclou la ciutat de Barcelona ni la resta del Barcelonès - se situa al 82,9% durant el mes de juliol de 2019. L'ocupació s'ha mantingut estable respecte l'any anterior amb el mateix valor d’ocupació. L'ocupació hotelera del mes de juliol d'enguany és, això sí, la més alta del tot el període 2010-2019 durant la primera quinzena (82%) i lleugerament inferior al 2018 en la segona quinzena (83,8%).
 
Les ocupacions mitjanes més altes al juliol segueixen sent les registrades a les comarques del Vallès Occidental (85,9%), Maresme (86,3%), Garraf (85,2%) i Baix Llobregat (84,1%), les quatre amb valors per sobre del 80%. Aquestes quatre comarques aglutinen el 85% del total de places en hotels de l’entorn de Barcelona.

Cinc de les onze comarques tenen ocupacions superiors a les assolides al 2018, amb creixements d’entre 1 i 5 punts percentuals. Dels augments d'ocupació destaquen els creixements del Garraf (+4,4) i Alt Penedès (+2,6). També és destacable, pel volum de places disponibles, el creixement de l'ocupació al Maresme (+0,8).

En quant als decreixements, els més destacats són els de l’Anoia (-11) i el Berguedà (-7,4), tot i que entre les dues comarques no arriben a les 2.000 places hoteleres (menys del 3% de les places de l’entorn de Barcelona). El descens de gairebé 5 punts percentuals del Baix Llobregat destaca sobretot pel pes que té la seva oferta a la demarcació (16% sobre el total).
 
Osona, la comarca amb l'ocupació més alta en els establiments rurals
 
L'ocupació en els establiments de turisme rural de la província de Barcelona ha sofert una baixada de 3,4 punts percentuals respecte 2018 (-3,4), registrant una ocupació mitjana del 55,5% durant el mes de juliol de 2019.
 
L'ocupació del mes de juliol d'enguany en el turisme rural presenta un comportament per sota el 2017 i el 2018, però continua estant clarament per sobre de tota la resta d'anys de la sèrie històrica enregistrada des del 2010, en ambdues quinzenes del mes. 

Les ocupacions mitjanes comarcals registrades al mes de juliol en el turisme rural se situen entre el 45 i el 64%. Només dues de les set comarques analitzades han registrat creixements interanuals positius (Moianès i Osona), ambdues amb variacions al alça significatives (+8,1 i +13,1).


Per contra les caigudes més pronunciades de l’ocupació han estat les de l’Alt Penedès (-19,6), Berguedà (-9,7) i Vallès Oriental (-8,3). També perden ocupació les comarques del Bages (-5,2) i l’Anoia (-1,7).
 
L'Enquesta Flaix d'Ocupació Turística és un treball del Laboratori de Turisme de l'Oficina Tècnica de Turisme que es realitza durant els períodes de màxima afluència a les destinacions de les comarques barcelonines des de l'any 2009.

 

Participació