Les races autòctones i els cavalls, protagonistes de la Fira de Santa Tecla