Carretera: C-31Municipi: AEROPORTPK: 192.18Coordenades: 2.07335412,41.31879083Font: SCT