Carretera: B-20Municipi: EL PRATPK: 1.65Coordenades: 2.08163599,41.33576213Font: SCT