Carretera: C-58Municipi: TERRASSAPK: 17.73Coordenades: 2.04397781,41.54401155Font: SCT