Carretera: C-58Municipi: SABADELLPK: 15.24Coordenades: 2.07363899,41.54352325Font: SCT