1 de 10
SOCIETAT

La Bisbal consulta la ciutadania sobre el polígon dels Masos

Consulta pública per a la modificació del planejament per a la construcció del nou polígon industrial integrat al territori i al paisatge

Imatge virtual i parcial del polígon | AB
per Redacció, La Bisbal | 5 de desembre de 2022 a les 21:38 |

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès inicia la tramitació d’un nou polígon industrial de 84 hectàrees integrat al territori i al paisatge que es calcula que crearà més de 1.500 llocs de treball (entre directes i indirectes). Aquest nou polígon industrial estarà ubicat entre la Riera de la Bisbal i el torrent del davant dels polígons industrials de Les Planes, Les Planes Baixes i IDIADA. Amb l’objectiu que la població pugui participar en el procediment d’elaboració de les normes, l’Ajuntament obre una consulta pública fins al 9 de desembre de 2022

El polígon industrial ‘Els Masos’ està plantejat de forma que integri el paisatge i els criteris d’eficiència energètica tant en l’edificació com en la urbanització de la zona. Per això, serà un polígon amb nombroses zones verdes amb barraques de pedra seca que també comptarà amb zones d’equipament (podrien construir-s’hi, per exemple,  pistes de pàdel o equipaments per a altres usos) i una zona de restauració i hoteleria.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “a la Bisbal del Penedès tenim una situació excepcional i privilegiada per la bona comunicació amb les autopistes AP-2 i AP-7, unes vies que permeten un ràpid accés a les ciutats de Tarragona, Barcelona, Lleida, Saragossa i València. A més, estem a poc més de 2 km d’un accés a un dels corredors logístics més importants del sud d’Europa -com és el corredor mediterrani- i ens trobem entre dos ports principals de mercaderies (Barcelona i Tarragona) quant a volum de treball a la península”.

Ferré ha afegit que “al polígon de Les Planes Baixes, que està recepcionat des del 2016, ja no hi ha sòl industrial lliure i, amb la proposta d’aquest nou polígon es completa una àrea d’activitat industrial i logística al municipi amb una minimització de les afectacions sobre el territori, ja que s’optimitza tant l’entorn com els accessos i la zona del polígon més propera als habitatges és a 200 metres, al recte de la rotonda que va al Montmell”.La batllessa bisbalenca ha detallat que “una de les prioritats de l’equip de govern és reduir la taxa d’atur al municipi i pensem que, amb el nou polígon industrial, es podrà donar feina a molts bisbalencs i bisbalenques. Per aquest motiu, treballarem des del SOM Bisbal per establir contacte i sinergies amb les empreses que s’hi instal·lin, amb l’objectiu de poder oferir els llocs de treball del polígon als veïns del municipi”. D’altra banda, Ferré ha afegit que “per a nosaltres era una condició indispensable que el nou polígon industrial fos sostenible i utilitzés de manera racional el territori.

Per això, es combinaran les necessitats de creixement i desenvolupament econòmic amb la preservació dels recursos naturals i els valors paisatgístics del territori, racionalitzant-ne l’ús d’acord amb un model territorial globalment eficient. Entre altres, es compatibilitzarà el planejament amb el cicle natural de l’aigua, racionalitzant l’ús d’aquest recurs amb un model eficient; es minimitzaran els efectes sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, reduint al màxim les emissions de substàncies contaminants i vetllant per la prevenció i correcció de la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica; es promouran mesures d’estalvi energètic, així com l’obtenció d’energia de fonts renovables; i es treballarà per la integració paisatgística, la distribució d’espais lliures i equipaments amb criteris que garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat. A més, es crearà una zona de protecció amb els corredors fluvials i ecològics dins de l’àmbit, com és el cas de la llera oest del Torrent Mal”.

Val a dir que el Pla Territorial parcial del Camp de Tarragona -de gener de 2010- aposta per no dispersar més els polígons industrials pel territori i concentrar l’activitat econòmica en tres ubicacions, una d’elles al terme de la Bisbal del Penedès. A més, les directrius de l’Avanç del Pla Territorial parcial del Penedès -de març de 2022- tracten els àmbits ja desenvolupats com a àmbits d’activitat econòmica a potenciar. Quant a la proposta de creació del nou polígon industrial, aquesta ha arribat des de la iniciativa privada de l’empresa Codelfe 2006 SL, la mateixa empresa que va promoure i executar el Polígon Les Planes Baixes. El promotor de la iniciativa actualment és propietari del 55% del sector.

El primer pas que haurà de fer l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per tirar endavant aquest projecte és modificar el planejament per convertir el terreny agrícola en terreny industrial. En el cas de la Bisbal del Penedès, caldrà modificar les Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS). Amb caràcter previ a la redacció de les modificacions de planejament, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès obrirà una consulta al web sobre la proposta de modificació puntual de les NNSS. Amb aquesta proposta, es recollirà l’opinió de la ciutadania i les organitzacions.

 

Participació