POLÍTICA

L’Arboç subvencionarà els nous autònoms amb els 6 primers mesos de la quota

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones donades d’alta com autònoms entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021 empadronades al municipi

per Nació Digital, L’Arboç | 14 de setembre de 2021 a les 22:17 |
Carrer Major, ajuntament | AA

L’Ajuntament de l’Arboç amb la voluntat de fomentar i promoure l’activitat econòmica al municipi, ha aprovat la creació d’una subvenció directe a les persones, empadronades a l’Arboç que s’hagin donat o es donin d’alta com a autònoms al règim RETA i mutualitats equivalents entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. La quantia a percebre serà de 360€, equivalent a la quota d’autònoms bonificada durant 6 mesos.

L’Ajuntament destinarà per aquesta subvenció fins a un màxim de 7.200€ anuals. La quantia rebuda haurà de destinar-se per a pagaments a la Seguretat Social. 

Aquesta subvenció de concessió directa, està finançada íntegrament per l'Ajuntament de l’Arboç i té caràcter finalista. Per poder accedir-hi caldrà estar empadronat a l’Arboç, donar-se d’alta com a autònom al règim RETA i mutualitats equivalents a la Seguretat Social durant l’any natural, i no haver exercit com autònom en els dos últims anys laborables. Comptabilitzant des de la data de baixa al règim (RETA) i mutualitats equivalents.

L’Ajuntament informarà quan es podrà sol.licitar aquesta subvenció un cop finalitzi l’any 2021.

 

Participació