EQUIPAMENTS

S’adjudiquen les obres de rehabilitació del Poliesportiu Municipal de la Bisbal

S’han adjudicat per 1.071.094,73€ i el contracte inclou les obres de rehabilitació del poliesportiu i la construcció de l’edifici annex destinat a vestidors

per Nació Digital , La Bisbal, 15 d'abril de 2021 a les 18:19 |
Plànol del poliesportiu | AB
La Junta de govern local del passat dilluns 12 d’abril va aprovar l’adjudicació definitiva de les obres de rehabilitació de la fase 1 del Poliesportiu Municipal a l’empresa M i J Grúas SA per un import total d’1.071.094,73€. 

Les obres de la fase 1 contemplen la construcció d’una edificació annexa al pavelló amb una superfície total de 364,60m2 que va unida al pavelló, on actualment hi ha les barbacoes. Aquest nou edifici és d’una sola planta i conté un porxo d’accés (de 23,60m2 útils), el vestíbul des d’on s’accedeix directament a les grades (de 46m2 útils), l’administració i control d’accés, els serveis higiènics per al públic, els 2 vestidors per als equips, el vestidor dels tècnics i àrbitres, la infermeria, el local de neteja, els 2 passos (peus bruts i peus nets) i l’accés a grades.


A aquesta licitació s’hi van presentar un total de 10 empreses. Quan la mesa de contractació va valorar les ofertes presentades va adjudicar provisionalment les obres a l’empresa VORACYS SL, a la que se li van atorgar uns dies per justificar el preu anormal de les obres (a la baixa). En no haver-se presentat aquesta justificació, la Junta de govern del 8 de març va aprovar excloure l’empresa VORACYS SL de la licitació per no haver justificat la seva oferta per incórrer en una baixa anormal i, alhora, requerir la segona empresa classificada, M i J Grúas SA perquè dins del termini de deu dies hàbils presentés la documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans i d’haver constituït la garantia definitiva procedent. 

L’adjudicació definitiva de les obres originariament és competència del Ple, però està delegada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant l’acord plenari del 4 de juliol de 2019. Per aquest motiu, tot i que les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, quan s’actua amb competències delegades del Ple la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que sí que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre.


Tenint en compte les mesures preses per evitar la propagació de la COVID-19, aquests punts de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local no s'han votat amb públic, sinó que s'han gravat en vídeo i ara el publiquem per poder garantir així la seva publicitat. L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que “els regidors i regidores de l’oposició van rebre la informació sobre la proposta a la seva bústia de correu electrònic i podien assistir a la votació d’aquest punt”. El punt va incorporar-se a l’ordre del dia el mateix dilluns, per via urgent, i va ser aleshores quan els regidors de l’oposició van rebre la corresponent notificació a la seva bústia de correu electrònic.

 

Participació