1 de 10
OPINIÓ

Article del Geven: «El Baix Penedès continua creixent de forma insostenible»

L’entitat denuncia que Cunit aprova la urbanització de 91.098 m2 de bosc de pineda mediterrània

Vista aèria del Sector Sud 5 Miramar de Cunit | GEVEN
per Grup Ecologista del Vendrell i del Baix Penedès, Cunit | 14 de gener de 2021 a les 21:16 |
Aquest article es va publicar originalment el 14 de gener de 2021 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Sense tenir en compte que la Generalitat està redactant un Pla territorial parcial del Penedès i emparant-se en un POUM de tres lustres d’antiguitat - redactat a l’avantsala de la crisi iniciada el 2008 que encara perdura - l’Ajuntament de Cunit ha aprovat urbanitzar el sector Sud 5 “Miramar”, un espai natural de 91.098 m2 de bosc i matollars mediterranis on s’hi preveu construir 99 habitatges, amb una densitat de només 10 habitatges per hectàrea, tot un exemple d’urbanisme desfasat, insostenible i gran depredador del territori.

Des del GEVEN denunciem que aquesta acció va en contra de la preservació del medi i del paisatge. En el context d’emergència climàtica i de pandèmia en el que ens trobem, l’Ajuntament no està tenint en compte les necessitats reals de la ciutadania ni la sensibilitat ecologista de la seva població, que també es va oposar a la urbanització de la Plana del Castell. En aquest cas, en el sector a urbanitzar la pineda mediterrània dominant està catalogada com a Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC) segons l'Annex I de la Directiva 97/62/CE d’Hàbitats de la Unió Europea. A més hi destaca la presència del margalló, l’única palmera autòctona d’Europa, que té el límit de distribució septentrional a Catalunya. Per aquesta singularitat aquesta espècie està inclosa a l’ORDRE de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya.

Pel que fa a la fauna, habiten espècies pròpies d’ambients forestals i periurbans força freqüents, destacant la presència de l’eriçó clar, espècie protegida inclosa al Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (a punt d’aprovar-se definitivament) i molt susceptible als atropellaments. També diverses espècies d’aus potencialment nidificadores dins l’àmbit i el seu entorn, tals com l’esparver, l’aligot comú, l’enganyapastors i el cotoliu. Aquest sector presenta una alta sensibilitat ambiental, ja que és una zona d’alt risc d'incendi forestal, amb potencial afectació a les zones residencials adjacents a l’àmbit del pla. L’àrea prevista de construcció s’emmarca en una zona classificada de protecció moderada envers la contaminació lluminosa, però que confronta amb terrenys de protecció alta; també, la zona amb la qual confronta és considerada de sensibilitat acústica alta. L’informe ambiental del Pla urbanístic sota el qual s’aprova la urbanització ja indica que la principal amenaça que gravita sobre aquesta unitat de paisatge és la pressió urbanitzadora. 

Així doncs, urbanitzar el sector comportarà una pèrdua de sòls productius, una afectació sobre l’hàbitat d’interès comunitari (HIC) i les seves espècies (entre elles flora protegida), i una alteració de la qualitat paisatgística de l’entorn, a causa de l’impacte paisatgístic de les activitats i construccions previstes. Contribuint d’aquesta manera a l’empobriment i pèrdua dels hàbitats i a la massificació urbanística que fa temps que pateix la comarca.

És per això que el GEVEN insta a l'Ajuntament de Cunit a modificar o renovar l’obsolet POUM per tal de planificar d’acord amb polítiques sostenibles de protecció mediambiental i no de creixement a partir de la construcció immobiliària. Sobretot tenint en compte que aquesta nova zona projectada no garanteix atendre a persones en situació de vulnerabilitat de l’habitatge ni tampoc és fruit d’una demanda d'ocupació per activitat econòmica, ja que  ens trobem en una comarca amb un excés d’habitatges i polígons buits. Tot això, sense tenir en compte la propera construcció a la Plana del Castell i altres projectes que es volen reactivar arreu del Penedès.

 

Participació