Societat

L’Ajuntament de la Bisbal comunica la desocupació voluntària a Club Siglo XX

El conflicte entre l’Ajuntament i l’entitat ve de lluny

per Nació Digital , La Bisbal, 11 de novembre de 2020 a les 13:18 |
Club Siglo XX | AB
El passat dia 4 d’agost d’enguany el Ple de l’Ajuntament va acordar declarar la nul·litat de ple dret de l’Acord de Ple de 17 de desembre de 2013, pel qual s’aprovà l’arrendament a l’entitat Club Siglo XX de la finca annexa al poliesportiu municipal, així com del contracte d’arrendament subscrit el 30 d’octubre de 2013. Tot això, de conformitat amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de 28 de juliol de 2020, favorable a la declaració de nul·litat de ple dret.

A conseqüència de la declaració de nul·litat de ple dret citada anteriorment, l’entitat ja no disposa de títol vàlid i efectiu per mantenir la possessió d’aquest, ni per seguir explotant l’activitat de restauració existent a l’immoble.  Per aquest motiu els hem requerit que dins el termini màxim d’un mes desocupin l’immoble.

 
Oferiment d’espais a l’entitat perquè puguin continuar amb les activitats

En haver de deixar l’espai al poliesportiu municipal, l’Ajuntament ha ofert alternativa perquè puguin seguir reunint-se així com organitzant i duent a terme les seves activitats.

Club Siglo XX és una entitat del municipi i el consistori li ha fet l’oferiment d’un despatx al Centre Municipal de Cultura i l’ús gratuït de la resta d’espais municipals sempre que els membres de l’entitat els necessitin per a les seves activitats, com està regulat en el Reglament d’ús d’instal·lacions municipals.


Aquest oferiment es va fer tant a les reunions mantingudes entre l’equip de govern i representants de Club Siglo XX al despatx d’Alcaldia els dies 18 de setembre i 11 de novembre de 2019, com a la carta enviada per l’Ajuntament el 18 de desembre de 2019 i en la reunió mantinguda el 7 de juliol de 2020.

També s’ha informat l’entitat que durant aquest mandat es preveuen executar les obres de rehabilitació del poliesportiu municipal i que, dins de la part social de l’edificació, l’entitat Club Siglo XX tindrà a la seva disposició un despatx. 

Com que l’Ajuntament no ha rebut resposta a aquest oferiment, aquesta setmana s’ha  tornat a oferir un espai al Centre Municipal de Cultura -posant també a la seva disposició la col·laboració dels serveis municipals perquè es puguin fer càrrec del trasllat del mobiliari i de la resta de béns propietat de l’entitat- així com la utilització de les instal·lacions municipals quan les necessitin, segons el Reglament d’ús. Segons el govern local les entitats són la gran riquesa del municipi i, “per la mala gestió municipal del 2013, els oferim una alternativa perquè puguin seguir com a entitat en un altre espai”

 

Participació