Equipaments

La Bisbal posa fil a l’agulla de la rehabilitació del pavelló poliesportiu

Les obres tindran una durada de 18 mesos i consistiran en remodelar el pavelló poliesportiu i construir l’edifici annex destinat als vestidors

per Nació Digital , La Bisbal, 12 de gener de 2020 a les 12:48 |
Vista aèria de la zona esportiva | AB
La Junta de govern dela Bisbal va aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres de la fase 1 de la rehabilitació del poliesportiu municipal, corresponent a la remodelació del pavelló poliesportiu i la construcció de l’edifici annex destinat a vestidors.

El contracte d’obres tindrà una durada de 18 mesos i la forma d’adjudicació del contracte serà la de procediment obert, segons la qual, tot empresari interessat podrà presentar una proposició que s’adeqüi al plec de clàusules administratives particulars que s’aprovi.


El poliesportiu municipal, situat a l’avinguda Baix Penedès, és propietat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i consta d’una pista poliesportiva coberta, piscina, camp de futbol, pista de tennis, un edifici destinat a local social i usos recreatius i una zona descoberta destinada a aparcament i a usos lúdics. Aquesta edificació es va adquirir el 2011, mitjançant permuta, amb la finalitat de destinar-la a un servei públic esportiu.

En l’actualitat es troba en mal estat i no s’adequa a la normativa per a la pràctica de l’esport i, per aquest motiu, l’Ajuntament tira endavant la rehabilitació de l’equipament.


La redacció dels projectes executius de rehabilitació es du a terme en dues fases, amb un pressupost total de contracte de 2.085.312,03€:
-La fase 1:
  • La fase 1.1 compta amb un pressupost total de 545.091,18€ i comprèn el porxo d’accés, el vestíbul, administració i el control d’accés, lavabos per al públic, vestidors per als equips, vestidor per als tècnics i àrbitres, infermeria, local de neteja, passadissos de peus nets i bruts i accés a les grades. El projecte executiu d’aquesta fase ja està aprovat definitivament.
  • La fase 1.2 compta amb un pressupost de 711.472,33€ i correspon a la construcció del pavelló esportiu. El projecte executiu d’aquesta fase està aprovat inicialment.
-La fase 2 compta amb un pressupost de 828.748,52€ i comprèn els espais per a les entitats, els despatxos, el bar i la terrassa. El projecte executiu d’aquesta fase encara no s’ha aprovat.


Com que la despesa prevista per a la fase 1 no es trobava recollida en el pressupost de 2019, ja que el pressupost era prorrogat, s’ha dotat de consignació pressupostària a través de diferents modificacions de crèdit per un total de 1.256.563,51€:

-Subvenció del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona per 150.752,00€
-Venda de terrenys per 321.703,89€
-Superàvit pressupostari de l’exercici 2018 per 221.582,05€
-Romanent de tresoreria per 562.525,57€

 

Participació