Societat

La precarietat dels contractes i l'atur dels majors de 45 són el llast de l'economia comarcal

per Redacció, El Vendrell, 23 de novembre de 2018 a les 21:20 |

Aquesta setmana el regidor d'Ocupació del Vendrell, Kenneth Martínez, ha presentat les dades de l'observatori del mercat laboral del mes d'octubre elaborats per l' Eina, en els quals es destaca la informació corresponent a l'atur, les contractacions i les afiliacions a la seguretat social, tant del municipi del Vendrell com de la comarca del Baix Penedès.

Atur

Encara que la precarietat laboral, amb una temporalitat dels contractes del 89 % segueix sent un factor recurrent, l'evolució de l'atur des de finals de l'any 2013 està sent una constant que ha permès reduir la xifra de desocupació dels 4.701 aturats al Vendrell, l'any 2013, als actuals 3.070. Aquest descens del 35 % al llarg dels últims cinc anys té el mateix correlat a nivell comarcal amb una reducció de l'atur del 34 % en aquest mateix període.

Malgrat aquestes millores, les taxes de desocupació (16,6% el Vendrell i 16,3% Baix Penedès) continuen estant entre les més altes de Catalunya, allunyades del 10,5% de la mitjana catalana. Per sectors, el sector Serveis segueix acumulant el major nombre d'aturats, amb un 74,4% del total, seguit de lluny per la Construcció (9,5%). Des de l'any 2008, es percep una reducció de l'atur en el sector de la Construcció i un increment en el sector Serveis. Quant a la secció d'Activitat, segueix predominant l'atur en les activitats relacionades amb el comerç (16%) i en les activitats de tipus administratiu (18%).

La durada de la demanda és un altre dels factors analitzats. La demanda de més de 12 mesos és del 36% en el cas dels homes sense ocupació i d'un 46 % en el cas de les dones. Com a mitjana, un 42% de les persones aturades porten més de dotze mesos esperant un treball.

El Vendrell 

Una dada a tenir en compte és l'elevat percentatge que representen les persones amb un període de demanda d'ocupació superior als 24 mesos i que ja és del 28 %.

Respecte a la durada de la demanda i l'edat, la dada a destacar és que el 53 % dels aturats majors de 55 anys (26 %) porten més de dos anys sense treball. 

Una altra variable important és la relacionada amb la percepció de prestacions o subsidis. La ràtio ha anat tendint a la baixa i al setembre era del 40,5% de les persones aturades del Vendrell, 5,8 punts percentuals per sota de la mitjana catalana (46,3%).

Contractacions

Quant a les contractacions, a data de setembre, el nombre de contractacions del Vendrell ascendeix a 8.187, amb una mitjana de 910 contractacions al mes i representen una reducció del 2,4% respecte al setembre de 2017, amb un total de 200 contractacions menys.

Les dades corresponents al Baix Penedès presenten una tendència similar. Fins al mes de setembre s'han acumulat un total de 20.454 contractacions. 
Cal destacar la pèrdua d'influència del municipi del Vendrell en el total de les contractacions comarcals; si l'any 2007 representaven el 45 % del total, el 2018 ha disminuït fins al 40 %.

En la valoració de les contractacions per sexes, contrasta la diferència entre el municipi i la comarca. Mentre que a escala municipal el 54 % de les contractacions són femenines respecte del 46 % masculines, a la comarca les ràtios s'inverteixen (47,3 % contractacions femenines; 52,7 % masculines).

Per sectors, predominen els contractes del sector Serveis (77,4%) seguit de lluny pel sector Indústria (17,4%). En aquest sentit, hi ha hagut una evolució des de l'any 2011 amb una reducció de la participació del sector Serveis i un increment d'Indústria. La temporalitat continua en paral·lel a la millora de l'ocupació: el 91,6% dels contractes són temporals respecte del 8,4 % indefinits. Dels contractes temporals, un 41% té una durada màxima d'un mes. Les ocupacions elementals representen el 34,8% dels contractes, seguits dels relacionats amb la restauració, les vendes i els serveis a les persones.

Afiliacions a la seguretat

Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, tant a escala municipal com comarcal, l'evolució, tant de règim general com d'autònoms, continua sent positiva des del segon trimestre de l'any 2014. Tot i que a escala municipal hi ha algunes lleugeres fluctuacions en el règim d'autònoms, la tendència és positiva. 

Aportació  a la Seguretat Social

La participació de l'EINA a l'apartat de l'oferta laboral és significativa ja que al llarg del 2018, durant el període de gener al setembre, són 402 les insercions laborals aconseguides a través de les diferents ofertes gestionades. El 53% d'aquestes insercions corresponen a programes ocupacionals dirigits a diferents perfils professionals de persones sense feina. Un 21% han estat insercions gestionades des de la borsa de treball de l'EINA en col·laboració amb empreses majoritàriament d'àmbit local i comarcal. Un altre 14% es deriva de l'oferta pública creada i, per últim, un 12% són llocs de feina impulsats des de l'autoocupació de persones emprenedores.

Cal dir que a banda de les ofertes publicades, especialment les que tenen a veure amb requeriments qualificats, queden sense resposta, ja que entre el col·lectiu d'aturats no es troben els perfils per ocupar-les. 

 

Participació