Opinió

ERC replica el comunicat de Martí Carnicer sobre la pressió fiscal del Vendrell

per Redacció, El Vendrell, 18 d'octubre de 2018 a les 21:25 |

La rèplica de la rèplica. ERC  del Vendrell respón amb un nou comunicat al comunicat del govern del Vendrell menystenint el primer comunicat d'ERC sobre la pressió fiscal del Vendrel. Tots tres publicats a Nació Digital.l


« La darrera setmana el grup municipal d
Esquerra del Vendrell vàrem fer una roda de premsa denunciant que la voluntat de lequip de govern de lajuntament dactualitzar els valors catastrals dels immobles, podia suposar un increment en el rebut de l’IBI d’un 4% i que, perquè aquesta actualització no repercutís en les butxaques dels vendrellencs i les vendrellenques, exigíem rebaixar el tipus impositiu de manera adequada.

Un dels arguments que utilitzàrem per fer dita petició, va ser una gràfica on es podia observar quins eren els ingressos i les taxes recaptades per la corporació local, i que vàrem extreure del portal www.transparencia.cat de la Generalitat de Catalunya.

El fet és que aquella roda de premsa sembla serque ha tret de polleguera al nostre alcalde senyor Martí Carnicer qui ha manifestat, també a través de la premsa, que som uns manipuladorsi que fem malament els comptes, però sense destinar ni una sola línia a explicar les raons de la pujada de lIBI, implícita en la modificació del cadastre, i que ens permet creure que vol desviar l’atenció de la qüestió principal.

Així doncs, i en primer lloc, des d’ERC del Vendrell ens reafirmem en la validesa de la gràfica realitzada a partir de dades oficials del Govern de la Generalitat i neguem absolutament qualsevol tipus de manipulació. Si el senyor Carnicer entén que aquestes dades s’han d’interpretar de manera diferent, allà ell, però els números són els que són i a continuació els deixem palesos(veure gràfica)

 

Al respecte manifestem que ens sembla molt reprovable que el senyor alcalde hagi presentat com a nostre un gràfic que no és el que nosaltres vàrem mostrar a la premsa. Aquesta manipulació aquest cop sí- tenint en compte lo sencill que és de demostrar, a més de molt greu és ingenua ja que no deixa la seva credibilitat en gaire bon lloc.

El cert és que de les manifestacions del senyor Carnicer ens han sorprès algunes perlesque no volem deixar passar sense rèplica. Per exemple, diu lalcalde que en el cas del Vendrell, les segones residències distorsionen les dades dels ingressos i a ERC ens agradaria que algú de la corporació ens concretés numèricament dita distorsió ja que, si disposéssim daquesta xifra que lalcaldia mai ha volgut donar, podríem saber el pes que tenen les segones residències en els ingressos municipals i per tant, quant lalcalde diu allò de: el Vendrell és dels municipis que més destina a polítiques socials, nosaltres podríem matitzar lafirmació recordant-li que es mercès a aquests ingressos extres, que no tenen daltres municipis, que pot realitzar les citades despeses i que no shi val a fer servir només les dades que a ell li interessen, en el moment que li sembla oportú.

En aquesta mateixa línia dispersiva afirma lalcalde que, a la nostre vila hi ha 30.058 habitatges i que les famílies tenen de mitjana 4 membres -fet que elevaria la població del Vendrell a més de 120.000 persones, molt lluny dels menys de 37.000 habitants censats al municipi-, creant a continuació un nou concepte que anomena pressió fiscal per habitatgei que saparta del que tots els ciutadans sabem: que els impostos i les taxes les paguen les persones físiques o jurídiques, si més no, nosaltres no coneixem de cap habitatge que hagi pagat limpost de circulació o la taxa de la biblioteca, per posar un exemple. Tot plegat un sopar de duro.

Per acabar li demanen al senyor Carnicer que presenti lestudi detallat -que diu es fa cada any- on, suposadament, es demostra amb dades empíriques, homogènies i amb totes les possibles variables que, tal i com ell afirma, els vendrellencs i les vendrellenques som els qui menor esforç fiscal hem de fer si ho comparem a la resta de capitals de la vegueria Penedès o de la mitjana de municipis semblants.

Mentre no disposem daquest informe, reclamem del senyor batlle que es retracti de les seves declaracions, que deixi de destinar recursos materials i personals de l’ajuntament per intentar desacreditar allò que no linteressa i que, si us plau, solucioni la problemàtica que ha generat amb la seva decisió de fer pujar l’IBI, un fet que ens preocupa i molt, a tots els veïns i veïnes del municipi»

 

Participació