fracció vegetal
17/05/2021
El servei previst d'octubre a maig també es farà el juny, juliol, agost i setembre
17/12/2020
Els treballs permetran ampliar l'equipament situat a Granollers i que dona cobertura a la comarca
26/01/2018
Entre els tres municipis rebran més de 25.000 euros per millores de recollida selectiva, foment de l'autocompostatge i diagnosi de la recollida selectiva
03/03/2016
En aquesta caracterització dels 312 kg de fracció orgànica analitzats, un 81,81% % era fracció orgànica neta
20/01/2015
Totes les deixalles orgàniques retornen a l’ajuntament com a compostatge
Pàgina 1 de 0