1 de 10
institucions

El Consell Comarcal aprova un pressupost que augmenta un 11%

Serà d'uns 31 milions d'euros

per Nació, Canovelles | 25 de desembre de 2022 a les 10:00 |
El ple del Consell Comarcal ha aprovat el pressupost per a l'exercici 2023, que puja a 30.732.695,87 euros, la qual cosa suposa un increment d'un 11,26% en relació a l'exercici 2022. Els comptes s'han tirat endavant en una sessió feta a Canovelles amb els vots a favor de l'equip de govern (PSC-CP, Junts i En Comú Guanyem), l'abstenció de Ciutadans i CUP i el vot en contra d'ERC-AM.

En un comunicat, l'ens defensa que el pressupost "està basat en l'austeritat, el control de la despesa pública, la cerca de l'eficiència i l'eficàcia en la gestió de l'entitat i en la dinamització social, cultural i econòmica de la comarca". A més, reflecteix "el compromís amb l'estabilitat pressupostària i amb la sostenibilitat financera i el límit de despesa no financera de l'administració local".


En aquest sentit, destaca que el seu objectiu és ser "una administració ben gestionada i solvent, que es regeixi per l'equilibri pressupostari per a l'execució dels serveis que ha de realitzar en el marc competencial que defineix les seves actuacions". Per això, afegeixen, el pressupost de l'exercici 2023 es caracteritza "per l'increment d'ajudes socials, la major transparència, equilibri en els comptes i en definitiva, en l'austeritat en la despesa".

Les xifres del pressupost


L'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat és l'àrea amb més pressupost (14,3 milions, el 46,59%), i experimenta una variació respecte el 2022 del 23,8% d'augment.

L'Àrea de Serveis Personals és la segona àrea amb més dotació (35,31%); té un pressupost de 10,8 milions euros, amb un increment respecte l'any 2022 del 4,14%. Inclou, entre d'altres, Educació, que incorpora el servei de transport escolar i ajuts de menjador, i que amb una dotació de 10,2 milions representa el 33,23% del pressupost total del Consell Comarcal. El Servei de Joventut té un pressupost de 474.009,89 €.


Pel que fa als ingressos, el capítol 4, transferències corrents, és de 30,2 milions, que representa un 98,55 % del pressupost d'ingressos del Consell i un 11,19% d'augment respecte el 2022. Pel que fa als ingressos per taxes i preus públics i altres ingressos, ascendeixen a 424.796,22 euros.

El president, Emilio Cordero, ha destacat la dificultat a l'hora d'elaborar el pressupost per la manca de finançament de la institució: "És un pressupost continuista, que no permet desenvolupar noves polítiques i ens aboca a treballar sense un horitzó clar, i el que hem de fer és demanar un finançament adequat". I ha fet una petició a les administracions: "Se li ha de demanar a qui hi hagi a la Generalitat, a l'Estat o a qualsevol altra institució, què es vol fer amb els consells comarcals, perquè ho estem passant malament i no es poden fer delegacions sense el corresponent finançament econòmic".

El portaveu del PSC-CP, Joan Ramon, ha remarcat que tot i el context econòmic "aquests pressupostos el que fan és garantir que es mantenen tots els serveis, garantir que es podrà fer front als increments salarials dels treballadors i treballadores sense cap problema, i res mes". En la mateixa línia qeu Cordero, ha defensat: "Ens agradaria poder fer més coses i obrir noves línies de treball, però fins que no es millori el finançament dels consells comarcals això no serà possible".

En la mateixa línia s'ha expressat la portaveu de Junts, Roser Colomé, que com a consellera de l'Àrea de Polítiques Socials i Igualtat ha evidenciat: "La consellera no ha tingut més marge que el pressupost que se li ha posat sobre la taula a nivell tècnic, i tant de bo no haguéssim d'estar parlant d'infrafinançament cada dia i poder entrar en una negociació plenament i política", ha dit. 

Per al vicepresident segon i portaveu d'En Comú Guanyem, Jordi Manils, "el millor pressupost possible amb els recursos disponibles és aquest, és garantir que no es tanca cap servei, és garantir que als treballadors i treballadores se'ls respecta els seus drets i la pujada de salari que els correspon".

L'oposició


Per part de l'oposició, el portaveu del grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Marc Candela, justificava el vot contrari al pressupost: "Si votem en contra no és per la gran majoria del pressupost, que hi estem d'acord i sempre hem estat per intentar ajudar en moments importants i ajudar en allò que fos necessari, però és que no podem acceptar que se'ns digui que una setmana és prou", i va afegir que "creiem que no s'ha volgut comptar amb nosaltres i una de les explicacions que se'ns ha donat és que era un document tècnic i que no hi havia marge a allò polític i més enllà que hi hagi decisions tècniques, hi ha decisions polítiques que es poden prendre i no entenem perquè no se'ns ha permès participar-hi".

Els grups de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP no van intervenir en el debat.

 

 

 

Participació