1 de 10
25-N

El 2021 es van denegar un 70% de les mesures de protecció sol·licitades per a dones víctimes de violència masclista

Al Vallès Oriental es van registrar 1.059 denúncies, un 5% més

Presentació de l'informe | CCVOr
per NacióGranollers, Granollers, Catalunya | 25 de novembre de 2022 a les 19:18 |
Al Vallès Oriental, el 2021 es van denegar un 70% de les mesures de protecció sol·licitades per a dones víctimes de violència masclista. Aquesta és una de les dades més destacades d'un informe elaborat conjuntament per l'Observatori-Centre d'Estudis del Consell Comarcal i l'Observatori de la Igualtat de gènere de l'Ajuntament de Granollers, que s'ha presentat aquest matí a la Sala Tarafa de Granollers, amb motiu del 25-N, dia internacional contra la violència vers les dones.

Per aquesta nota informativa s'ha analitzat, a més de les dades procedents dels registres del Consell General del Poder Judicial, altres dades procedents de registres administratius que hi ha a l'abast: dades del Departament d'Interior dels Mossos d'Esquadra, trucades a la Línia d'atenció a les dones en situació de violència (900900120) i algunes dades del Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) del Vallès Oriental.


Ena quest sentit, l'any 2021 el total de denúncies registrades al Vallès Oriental és de 1.059, un increment del 5%, que es produeix després de la davallada registrada arran de l'esclat de la pandèmia. Si es compara la situació dels partits judicials de la comarca amb els altres àmbits superiors -demarcació de Barcelona o el conjunt de Catalunya-, s'aprecia com en tots els àmbits les dades de 2021 es mantenen per sota les xifres anteriors del 2020; de fet, a nivell de dades comarcals, les xifres de 2021 es mantenen més a prop de les xifres del 2018 que no pas del 2019, ja que respecte fa 2 anys mostren un decreixement del 13%.

A Granollers, l'any 2021 es van registrar un total de 705 denúncies, pràcticament un 45% més  que les registrades l'any 2020, però per sota de les 833 registrades l'any 2019, un any en el qual la xifra de denúncies al PJ de Granollers va augmentar considerablement respecte els anys anteriors (+20%).


Les dades indiquen també que, enguany, com ja es veu els anys passats, el total de denúncies presentades al Vallès Oriental suposa pràcticament el 5% del total de denúncies del conjunt català, en un context on la demarcació de Barcelona concentra gairebé el 70% del total de denúncies presentades a Catalunya.

Si es té en compte les dades relatives a les ordres de protecció, s'observa que a l'any 2021 al Vallès Oriental es van incoar 231 ordres de protecció, un 20% més que l'any 2020 (quan es van comptabilitzar 192 ordres) però un 10% menys que les registrades l'any 2019 (es van registrar un total de 257).


En total, el conjunt de mesures adoptades a la comarca va ser pràcticament d'1 de cada 3. Els percentatges registrats a cada partit judicial desprenen un 27% de mesures adoptades al partit judicial de Granollers i un 33% al de de Mollet. Aquest percentatge de mesures adoptades és marcadament inferior a la xifra registrada en anys anteriors.

Pel que fa a la denegació de mesures de protecció, es pot apreciar un creixement generalitzat. Si es posa en relació els nivells d'adopció de mesures de protecció dels jutjats del Vallès Oriental amb els dels partits judicials de la resta de Catalunya, es pot observar que el nivell d'ordres denegades als partits judicials del Vallès Oriental se situen en xifres més elevades que la majoria de partits judicials catalans. Al Vallès Oriental es registra un 30% de mesures adoptades davant d'un 70% de mesures denegades. Aquesta xifra suposa tornar a nivells de l'any 2017, ja que les mesures adoptades l'any 2020 es situaven en poc més del 58% i aquest any 2021 se situen en el 71%

Tipus de mesures


Als partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès les mesures penals adoptades amb més freqüència el 2021 coincideixen amb les registrades en aquests darrers anys: l'allunyament -41 a Granollers i 13 a Mollet del Vallès- i la prohibició de comunicació -41 a Granollers i 17 a Mollet. De fet, es pot dir que aquestes 2 mesures són pràcticament la totalitat de les mesures que s'apliquen. Si es miren les mesures d'altres tipus, el que es constata és l'augment en l'aplicació de la mesura penal de suspensió de tinença i ús d'armes: l'any 2020 a Granollers es van registrar 3 casos dins d'aquesta categoria i l'any 2021 la xifra ha augmentat a 5. A Mollet del Vallès, el creixement encara és més significatiu, de 0 casos registrats l'any 2020 s'ha passat el 2021 a 8 casos. De fet, les mesures penals referides a la suspensió en la tinença i ús d'armes ha passat a suposar el 10% del total de mesures penals aplicades, quan l'any passat només suposava el 2%.

D'altra banda, de les 231 ordres de protecció sol·licitades a la comarca, en un 49,35% dels casos es tracta d'una ordre envers una persona amb qui s'havia tingut una relació afectiva (un ex), percentatge lleugerament per sobre al registrat en els darrers anys; així, el 2020 aquest percentatge se situava 10pp per sota (39,5%; l'any 2019 el percentatge també era menor, del 36,96%).

Pel que fa a ordres posades contra la parella amb qui es té una relació afectiva en el moment de la denúncia, aquest 2021 el percentatge ha disminuït força, i se situen al voltant del 18,18%, molt per sota del 31,77% registrat l'any 2020 i també del 26,46% registrat el 2019.
 
Respecte la resolució dels procediments judicials: 1 de cada 2 procediments judicials acaben en sobreseïment, és a dir, no hi ha prou indicis per continuar el procés i, per tant, la tramitació d'aquest acaba.

D'altra banda, l'informe també destaca l'increment substancial de noies adolescents ateses al Servei d'intervenció especialitzada (SIE) al llarg de l'any 2021 i els 3 primers trimestres de 2022: l'any 2021 van sumar un total de 17 joves (9 a Granollers) i de gener a setembre de 2022 ja sumen 24 joves (13 a Granollers). S'observa també un increment del nombre de filles que han sigut ateses per primer cop al SIE, 24 l'any 2022, 6 més que el total de l'any 2021, amb un augment considerable pel que fa als casos de filles residents a Granollers.

Pel que fa a les trucades al telèfon d'assistència, en els darrers anys es detecta un creixement en el nombre de trucades. L'any 2021 el total de trucades rebudes en aquesta línia va ser de 558, un 21% més que el total de trucades rebudes al llarg del 2020. En el cas de les persones que truquen, el gran gruix de les dones agredides denuncien que l'agressor és la seva parella o ex-parella. Del total de trucades rebudes procedents del Vallès Oriental, el 78,3% de les consultes ateses són per violència patida a l'àmbit de la parella, el 7% exposen agressions provinents de l'àmbit familiar i gairebé en un 12% dels casos no  especifiquen l'àmbit on es pateix l'agressió. Les violències en l'àmbit social o comunitari són motiu de poc més del 2% del total de trucades.

Dades policials


Pel que fa a les dades de violència masclista que ha facilitat els Mossos d'Esquadra, l'any 2021 a la comarca es van registrar 582 denúncies en l'àmbit de la parella (Les dades de denúncies i víctimes no tenen perquè coincidir, ja que una mateixa víctima pot haver denunciat diversos cops o pot haver-hi víctimes que mai hagin fet una denúncia prèvia), xifra  pràcticament similar a la de l'any 2020 (on es van registrar 584 denúncies) i un 10% menys de denúncies que l'any 2019, quan es van registrar un total de 652 denúncies.

Pel que fa a la xifra de víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella, també s'ha registrat un descens evident, amb un total de víctimes que l'any 2021 suma 169 dones, un 70% menys que en anys anteriors. Destaca el creixement de les xifres, amb un increment especial del nombre de denúncies a l'àmbit familiar així com els procediments de violència (i xifra de víctimes) entre dones majors de 65 anys que pateixen i viuen en situacions de violència a la pròpia casa.
 

 

Participació