antifrau

El Consell Comarcal del Vallès Oriental aprova un Pla de mesures antifrau

Persegueix reforçar el compromís de l'entitat amb la lluita contra el conflicte d'interès, el frau i la corrupció

Un moment del ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental | CCVO
per Redacció, Sant Celoni, Catalunya | 22 de juliol de 2022 a les 16:24 |

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, celebrat el passat dimecres, ha aprovat el Pla de mesures antifrau, que persegueix reforçar el compromís de l'entitat amb la lluita contra el conflicte d'interès, el frau i la corrupció mitjançant l'aplicació d'un sistema específic que permeti el desenvolupament d'un control de la gestió de forma continuada. El Pla va ser aprovat amb els vots favorables de Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem i Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. Es van abstenir Esquerra Republicana de Catalunya-AM i CUP Vallès Oriental-AM.

El Pla està composat per un sistema basat en quatre grans eixos per afrontar eficaçment els diferents aspectes del frau i la corrupció: la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució.

El document aprofundeix en aspectes com la integritat institucional, la cultura administrativa íntegra, la irregularitat, el frau, la corrupció, la compliance, el conflicte d’interès, el conflicte d’interès real, el conflicte d’interès potencial, el conflicte d’interès aparent, el risc, el risc extern, la bandera vermella, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

Es planteja, a més, la creació d'un Comitè antifrau, responsable del disseny de l'estratègia en la lluita contra el frau sobre la qual s'elabora el Pla, portarà a terme el seu seguiment, la seva actualització i l'avaluació del resultat obtingut i una Unitat de coordinació i seguiment de la gestió, amb les funcions de control de la gestió i li correspon la comprovació i anàlisis dels expedients identificats de risc i, quan sigui procedent, la proposta de mesures específiques

I s’estableix un procediment per al tractament del possible conflicte d'interès, mesures antifrau i indicadors de risc.

El Pla aprovat tindrà una durada indefinida i està previst revisar-lo cada dos anys i, en cas de l'avaluació del risc, l’impacte i la probabilitat de risc de frau en els processos clau de l'execució, es revisaran de manera biennal o anual quan s'hagi detectat algun cas de frau o s'hagin produït canvis significatius en els procediments o personal de l'entitat.

 

Participació