1 de 10
residus

Breda és el primer municipi del Baix Montseny que implanta la Taxa Justa de Residus

La ciutadania bredenca ja disposa dels nous cubells xipats per a les fraccions orgànica i resta

Veïns de Breda recollint els cubells xipats per la implantació de la Taxa Justa de Residus | Aj Breda
per Jordi Purtí Pursals, Breda, Catalunya | 13 de juny de 2022 a les 18:07 |
Breda és el primer municipi del Baix Montseny que implanta la Taxa Justa de Residus, la que gestiona els residus municipals i grava o bonifica els productors en funció del seu comportament ambiental, incentivant d'aquesta manera la recollida selectiva i promovent la reducció de la generació de residus. Per tal d'informar la ciutadania del municipi ara fa un mes es van portar a terme sessions informatives en diversos dies davant l'interès demostrat pels veïns i veïnes del municipi davant d'aquesta novetat mediambiental. En les darreres setmanes els veïns han pogut recollir els cubells xipats que hauran d'utilitzar a partir d'ara i a partir de l'1 de juliol ja es començarà a fer el nou còmput de la taxa justa.

De fet, en la sessió plenària del passat 29 de novembre es va aprovar l'encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la Selva per la implantació de la taxa justa en matèria de recollida i tractament de residus. Aprovat amb els vuit vots a favor d'ERC i el vot en contra de la resta de grups (Junts, CUP i PSC)


El passat 2 de juny, en la sessió del Consell d'Alcaldes de la Selva es va presentar el projecte "Taxa justa, una realitat a la comarca" i es va comunicar de manera oficial que Breda, juntament amb Riudellots ja l'aplicaran aquest any 2022, mentre que Viloví d'Onyar ho farà l'exercici 2023. L'ens selvatà l'any 2021 va treballar en l'establiment d'una Ordenanaça fiscal comarcal que posa a disaposició de tots els municipis de la comarca. Al territori de la Selva, aquesta taxa compta amb una quota fixa que representa la cobertura del servei prestat i, d'altra banda, amb una quota variable en la qual s'apliquen les fraccions comptabilitzades segons el comportament ambiental de cada usuari.

Les fraccions que es comptabilitzen mitjançant cubells xipats són la fracció orgànica (cubell marró) que bonifica, i la Fracció Resta (cubell gris), que grava. No obstant això, els bons usuaris de la deixalleria i els que realitzen autocompostatge mantindran un descompte de la taxa com a bones pràctiques dels residus. Amb relació a les activitats comercials, aquestes es classifiquen en diferents categories en funció de la tipologia de residus que generen. Ara bé, en funció de la quantitat de residus que generin de Fracció Resta, Orgànica i Envasos veuran incrementada més o menys la part fixa.

 

Cubells xipats per la implantació de la Taxa Justa de Residus a Breda: Fraacció orgànica -marró- i fracció resta -gris- Foto: Jordi PurtíAposta fermaEl Consell Comarcal de la Selva aposta fermament i des de fa temps per a una gestió integral dels residus municipals. En aquest sentit, l'ens compta amb la delegació de competències de 16 municipis de la comarca, i presta el servei amb l'empresa de recollida comarcal Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA.

L'aposta del Consell en aquesta línia continuarà a l'alça durant aquest 2022. Així, una de les novetats serà la incorporació de quatre municipis en la recollida Porta a Porta (PaP), mesura que ja compta amb vuit pobles adherits, entre els quals Breda i Hostalric.

 

Participació