mobilitat reduïda

Campanya per eliminar les barreres arquitectòniques de les voreres i carrers de Breda

L'Associació de Veïns Vilatans de Breda ja ha recollit més de 500 signatures per aquesta causa

per Jordi Purtí, 1 de juny de 2021 a les 15:08 |
Recollida de signatures a Breda per eliminar les barreres arquitectòniques | Vilatans Breda
L'Associació de Veïns Vilatans de Breda ja ha recollit més de 500 signatures en resposta a la campanya que ha impulsat per demanar a l'Ajuntament del municipi que solucioni el problema de voreres estretes i en mal estat, així com els forats que hi ha a l'asfaltat d'alguns carrers. Per a l'entitat veïnal aquesta situació suposa la presència de barreres arquitectòniques per a totes aquelles persones que tenen problemes de mobilitat i que han d'anar amb cadira de rodes o amb taca-taca i també per als cotxets dels nens petits.

I amb aquest objectiu el passat 23 de maig ja es va portar a terme una primera campanya de sensibilització Trencant Barreres que va suposar el començament de la recollida de signatures. Quan s'acabi la campanya es faran arribar a tots els partits amb representació municipal amb l'objectiu que s'aprovi una moció conjunta per eliminar les barreres arquitectòniques.


Un dels integrants de l'associació impulsora de la campanya, Joanjo Morales, ha explicat a NacióBaixMontseny que el que pretenen és formar i conscienciar l'àmbit polític i professional del municipi en disseny per a tothom, accessibilitat i no discriminació". Per això, considera que s'ha de concebre des de l'origen que tots els nous edificis, serveis i entorns, tant públics com privats, puguin ser utilitzats per totes les persones de manera autònoma, segura i en igualtat d'oportunitats.  

També demanen garantir que s'incorporen els criteris d'accessibilitat universal (mínim amb els paràmetres legalment establerts) de manera coordinada a tots els plans sectorials que s'impulsin i executin a Breda, de tots els àmbits (pla de mobilitat, d'habitatge, lleure...) amb un calendari d'execució vinculat a una memòria econòmica i un protocol de manteniment dels elements.

 
Un dels carrers de Breda en mal estat Foto: Vilatans Breda


Pla Integral d'Accesibilitat del Municipi


Entre els objectius més destacats demanen elaborar, aprovar i executar un Pla Integral d'Accessibilitat del Municipi, amb compromís de despeses i calendari d'execució per part de totes les regidories vinculades, que inclogui  tots els espais i serveis d'ús públic, i compti en tot moment amb la participació de les entitats i persones amb discapacitat del municipi tal i com estableix la Llei 13/2014, d'accessibilitat.

En aquesta línia volen que s'asseguri que les obres i serveis als que s'atorguen llicències municipals (des d'obres menors fins a instal·lacions efímeres a la via pública), acompleixen els criteris i la normativa legal d'accessibilitat i no discriminació, fent un seguiment adequat i exhaustiu des del plantejament del projecte fins a l'execució del mateix. Així com el manteniment, a posteriori, dels elements que fan que aquell servei i/o espai sigui accessible per a tota la ciutadania a través de revisions periòdiques.

Una altra de les propostes que es fa de de l'Associació de Veïns Vilatants de Breda és que l'Ajuntament garanteixi "que es compleix tota la normativa d'accessibilitat i igualtat d'oportunitats a totes les ordenances, així com a tots els plecs de condicions dels concursos públics, contractes i llicències (de tot tipus) que es facin", ha manifestat Joanjo Morales. En aquest sentit, es demana revisar totes les ordenances i contractes públics existents abans del 2014 (any en el que es va aprovar la darrera Llei catalana d'accessibilitat) per actualitzar-les amb les exigències normatives actuals.  

Campanyes i espais de convivència

 Dur a terme campanyes d'adaptació de petits i mitjans comerços del municipi per fer-los accessibles, traçant estratègies que permetin optimitzar els recursos necessaris per a executar les obres i accions necessàries i, que alhora, serveixin per impulsar el teixit comercial de proximitat, és una altra de les propostes que fan en el seu full de reivindicacions.

La conscienciació, a parer dels impulsors de la campanya, també passa per generar espais de participació i treball de projectes urbans, on siguin presents tots els perfils de persones amb discapacitat alhora i en igualtat d'oportunitats que la resta del veïnat. "Els espais i serveis públics són espais de convivència i molts cops s'hauran de consensuar solucions per a que siguin realment de disseny universal". D'aquesta manera, remarquen, també es podran arribar a resoldre diverses coses alhora amb una mateixa actuació i s'optimitzaran els recursos.
 

Barreres arquitectòniques en un carrer de Breda Foto: Vilatans Breda


Promoure que tots els agents que gestionen serveis i/o espais d'ús públic al municipi (tant de titularitat pública com privada) aportin informació del grau d'accessibilitat dels mateixos, tant a les seves webs com a través de les seves diferents vies de contacte i informació, de manera clara i senzilla i garantir l'accessibilitat universal de l'Administració Electrònica de la Corporació Local per tal que totes les persones pugin relacionar-se sense exclusió amb el seu ajuntament per vies o mitjans digitals.

Demanen excloure de pagament de taxes municipals d'obra a aquelles actuacions que impactin directament en la millora de l'accessibilitat de l'espai (tant si és d'ús públic com si és d'ús privat, com l'habitatge), posant la condició de que per fer efectiva aquesta mesura l'equip tècnic municipal faci seguiment i avaluació de la intervenció per valorar si l'actuació ha estat executada correctament.

Transport

Volen que es revisi els plans de mobilitat per incorporar els criteris d'accessibilitat vigents, comptant amb la participació de les persones amb discapacitat del municipi. Coordinar les actuacions municipals de les diferents regidories i altres parts implicades amb l'objectiu de garantir la cadena d'accessibilitat al transport, des de l'entorn a la parada, a l'interior del bus.
 
Promoure l'impuls de serveis de transport públic a la demanda que garanteixin l'accessibilitat universal, o bé per complementar altres serveis de transport existents i la seva connectivitat i garantir que la policia municipal té la formació, conscienciació i recursos suficients com per incidir en salvaguardar l'accessibilitat a la via pública com a dret humà de les persones amb discapacitat. I el mateix pel que fa al control de l'ús de les places d'aparcament reservades i l'ús indegut de la targeta d'aparcament, on s'aplicaria també el règim sancionador vigent.

Finalment, dur a terme campanyes periòdiques de conscienciació ciutadana amb l'objectiu de promoure l'ús cívic de la via pública i l'eliminació de barreres físiques a les voreres (com cotxes, motos...).

 

 

Participació