demografia

La població estrangera al Baix Montseny de la banda del Vallès Oriental creix un 7,66%

A 1 de gener de 2020 representava el 8,31% de la població total

per Redacció , 16 de març de 2021 a les 00:00 |
Algunes de les dones immigrades que viuen a Sant Celoni | arxiu revista la Vila
El 8,31% de la població resident al Baix Montseny de la banda del Vallès Oriental té nacionalitat estrangera d'acord a les darreres dades disponibles, corresponents a l'any 2020 i que l'Observatori del Centre d'Estudis del Vallès Oriental ha fet públics. Aquest percentatge suposa un augmenta del 7,66% respecte a 2019, passant de les 4.610 persones d'origen estranger a un total de 4.992 persones d'origen estranger, segons les dades corresponents a 1 de gener de 2020. Aquest creixement es sincronitza amb la dinàmica del conjunt de Catalunya (+8,73%) i es lleugerament menor que al registrat a l'àmbit Metropolità de Barcelona (+10,07%). Les tres principals nacionalitats, i per ordre de més a menys, amb més presència a la comarca natural són la marroquina, la romanesa i la italiana.

Al conjunt del Vallès Oriental la població estrangera representa el 9,4 de la població resident a la comarca. Aquest percentatge representa un augment del 7% respecte l'any 2019, passat de les 36.285 `persones d'origen estranger a les 39.088 actuals.


Centrant-nos en l'evolució de la població estrangera al Baix Montseny, veiem com aquesta ha anat dibuixant diverses etapes. Així, entre els anys 2010 i 2013, coincidint amb l'agreujament del efectes derivats de la crisi econòmica del 2008, la pèrdua de població estrangera es va evidenciar: si entre els anys 2006 i 2009 la població estrangera suposava al voltant o més de l'11% de la població total de la comarca, aquesta xifra va anar registrant un descens important. A partir del 2018 però amb la millora del context econòmic, l'augment del pes de la població estrangera respecte al total va anar creixent, fins al 8,31% actual.

En  relació amb el pes relatiu que representen en el total de la població, 4 municipis superen  el valor mitjà del Baix Montseny (8,31%). Els municipis amb una presència de població estrangera per sobre de la mitjana del Baix Montseny són:  Sant Celoni (11,15%), Vilalba Sasserra (10,62%), Santa Maria de Palautordera (9,34%) i Campins (9,24%).


La  població marroquina és la primera nacionalitat en 5 municipis de la comarca (Gualba, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni i Vilalba Sasserra), mentre que la romanesa ho és en 3 (Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera i Vallgorguina) i la italiana en 1 (Sant Pere de Vilamajor). En 5 municipis la segona nacionalitat més comuna és la italiana, en tres és la marroquina i en una la romanesa. Aquesta darrera nacionalitat també és la tercera en altres tres municipis.
 

 

Participació