Sorea requereix de nou la restitució de la gestió de l'aigua de Llinars i no descarta denunciar l'Ajuntament

La companyia diu que la restitució no es pot dilatar més en el temps

per Redacció , 5 de març de 2021 a les 15:36 |
Segueix el conflicte judicial entre Sorea i l'Ajuntament de Llinars del Vallès
L'empresa Sorea ha tornat a requerir a l'Ajuntament de Llinars del Vallès la restitució de la gestió del servei d'aigua de Llinars del Vallès, en resposta als aclariments que va fer ahir el consistori en un comunicat relacionat amb el conflicte judicial que mantenen la companyia i l'ajuntament.

En aquest sentit, Sorea ha comunicat avui que convé precisar que "les interlocutòries que, ara per ara, són fermes són aquelles amb data de 17 i 18 de febrer de 2021". En aquestes, es desestimen les peticions d'aclariments formulades per l'Ajuntament de Llinars del Vallès a les interlocutòries del 4 i 5 de gener de 2021 en les quals s'acorda, respectivament, l'execució provisional de la sentència dictada en primera instància i la mesura cautelar de suspensió de l'executivitat de la modificació de la forma de gestió del servei aprovada novament per l'Ajuntament.  

 
Aquestes interlocutòries del 4 i 5 de gener de 2021, tot i ser susceptibles d'apel·lació, són actualment executives, ja que el potencial recurs d'apel·lació tindria un sol efecte, manifesta l'empresa. En concret, la interlocutòria de data 4 de gener sobre l'execució provisional de la sentència, és executiva des de la presentació de la corresponent caució per part de Sorea -garantia que es va presentar el passat 22 de gener de 2021, tal com es va comunicar a l'Ajuntament de Llinars del Vallès el passat 27 de gener de 2021.  

 
De fet, Sorea ha anunciat que ha requerit novament a l'Ajuntament la seva restitució en la gestió del servei de subministrament d'aigua al municipi "en el degut compliment de les interlocutòries mencionades, restitució que no pot dilatar més en el temps ateses les circumstàncies exposades".

 
Per tot això, Sorea afegeix que si es persisteix en "l'incompliment deliberat d'aquests pronunciaments judicials" i, especialment, dels actualment executius, amb la conseqüent inobservança de les obligacions recollides a la normativa local, "s'estarà habilitant a Sorea per a exercir les accions pertinents per exigir les responsabilitats de l'Ajuntament i del personal al seu servei". En aquest respecte, Sorea ja ha traslladat aquest avís als responsables municipals.
 
 

 

Participació